Природен парк „Странджа” претърпява катастрофални промени

Една трета от вековните гори са изсечени, върху защитени местности се издигат постройки, населението е намаляло на половинаЕвгения Джорджева Докато чака нов статут, правила за управление и всякакви други […] Read more »