Провеждат обществено обсъждане на Плана за устойчива градска мобилност 2014-2020

Община Бургас кани всички граждани и заинтересовани страни на обществено обсъждане на стратегически План за устойчива градска мобилност 2014-2020, което ще се проведе на 16 Януари- Четвъртък от 16:00 в […] Read more »

Районът на Странджа ще има възможност да се бори за допълнително финансиране

Промени в проекта на Споразумението за партньорство, свързани с т.н. подход Водено от Общността Местно Развитие (ВОМР) ще дадат шанс на общините от района на Странджа да се борят за […] Read more »