Обновяват основно улица „Крайезерна”

Община Бургас заплати със свои средства изготвянето на технически проект за пълна реконструкция и разширение на ул. “Крайезерна”. Набелязани са три модерни решения, но като най-вероятен се очертава вариантът с […] Read more »

Експерти ще обсъждат опазването на прилепите в Природен парк „Странджа”

Дирекцията на Природен парк (ДПП) Странджа към Изпълнителната агенция по горите  организира кръгла маса на тема „Мерки за опазване на прилепи в Природен парк „Странджа”. Форумът е в рамките на […] Read more »