В община Несебър се състоя поредната кампания за събиране на ненужни ел.уреди

В есенната екокампания, организирана от Община Несебър, бяха събрани 25 кг. негодни за употреба батерии, около 580 бр. информационно, телекомуникационно оборудване и потребителски уреди (хладилници, монитори, телефонни апарати, компютри, ел. […] Read more »