Ивелина Василева в Обзор: Ще работя за европейска Черноморска стратегия, която да развива региона

Да бъде приета на европейско равнище Черноморска стратегия, така както вече има такива за Балтийско и Средиземно море. По тях активно се работи по регионални проекти, които развиват населените места по крайбрежието, подобряват свързаността и стимулират икономическите дейности, свързани с морето – туризъм, рибарство и аквакултури, морски транспорт. Това е една от каузите на кандидата за евродепутат от ГЕРБ Ивелина Василева, която се срещна с жители на Обзор.

„Ние, представителите на ГЕРБ, участваме в тези избори с ясното съзнание, че през последните години бяха положени много усилия за това страната ни да върви напред. От гледна точка на финансово-икономическите показатели в България, през последните само 5 години, се отчита положителна промяна в няколко основни индикатора“, каза Василева и обърна внимание на следните факти:

– Увеличаване на Брутния вътрешен продукт с 39 %;

– Увеличаване на минималната работна заплата с близо 60 %,

– Увеличаване на средната работна заплата с близо 40 %;

– Най-ниското ниво на безработица през последните години, а именно 4.8 %, което е на санитарния минимум;

– Най-ниските нива на държавен дълг 20-22 %. България е една от трите държави в ЕС с най-ниско ниво на дълга, което е добра перспектива и добра оценка за управлението и финансовото състояние на страната;

„Въпреки всичко обаче, продължава да има много отворени въпроси. Има необходимост от още много работа, защото съвсем закономерно, хората искат по-добри доходи и условия за живот, още по-добра среда. Хората искат да имат перспективи, достойна работа и разбира се, децата да получават добро образование и шансове за развитие в страната си. Затова нашата цел е да създадем условия икономиката да продължи да се развива, а хората да имат доходи, които са равни на средноевропейските и да са доволни от образованието, здравеопазването и социалните услуги“, каза Ивелина Василева.

Тя обърна внимание, че ВиК – Бургас започва реализирането на голям проект, който ще бъде финансиран с европейски средства. Той обхваща цялата област Бургас. Въз основа на извършеното цялостно обследване на ВиК системата в населените места, ще бъдат изградени пречиствателни станции там, където още няма такива и ще бъде доизграждана или реконструирана ВиК мрежата. Очаква се разглеждане и одобрение на проекта. Предвижда се втора камера на резервоара над Обзор, който довежда водата от язовир Камчия. Освен това е предвидено да се реконструира пречиствателната станция, за да има достатъчно капацитет за в бъдеще.

„Друг важен момент е справянето с последствията от бурята от преди две години, когато беше засегнат плажът на Обзор и канално-помпената станция в ниската част към него. Поет е ангажимент от ВиК още следващата година да бъде реализирана рехабилитацията на съоръжението“, каза Василева, която е председател на парламентарната Комисия по околната среда и водите.