90% от абонатите на Топлофикация Бургас със сметки за януари до 100 лева

Сравнителният анализ на месечните сметки на абонатите на Топлофикация Бургас заянуари сочи, че 90% от клиентите на дружеството ще получат фактури за потребената енергия през първия месец от годината до […] Read more »