БМФ Порт Бургас представи дейността си пред представители на виетнамския парламент

БМФ Порт Бургас представи своята дейност пред представители на виетнамския парламент, които на 26 септември бяха в Бургас по покана на Народното събрание на Република България. Виетнамската делегация, оглавявана от председателя на Националното събрание на Виетнам Въонг Динх Хуе, беше посрещната в Международния конгресен център  от Никола Косев – Директор експлоатация на пристанищен терминал  „Бургас Запад“, Галин Лулкин – Директор експлоатация пристанищен терминал „Бургас Изток 2“, Михаела Атанасова – Експерт продажби, Елена Узунова и Пламена Тодорова от отдела за безопасност и здраве при работа .

Делегацията от Виетнам бе придружавана от бургаския народен представител Жечо Станков.

В презентацията си Михаела Атанасова очерта развитието и инвестициите, направени от дружеството през последните години. От създаването си през 2011 г. досега, БМФ Порт Бургас успява да развие мащабите на своята дейност, отчитайки над 106% абсолютен ръст в обработените товари. През първата половина на 2023 г. БМФ Порт Бургас постигна рекордни показатели за обработка на контейнери, демонстрирайки способността си да се адаптира към променящите се пазарни условия и да запази лидерската си позиция. От юни 2022 г., съсобственик в пристанището е и Инвестиционният фонд на инициативата „Три морета”, който прави първата си инвестиция в изцяло българско предприятие и допринася за развитието на пристанищната инфраструктура.

„Горди сме да отбележим, че сме единственото пристанище от Европейското черноморско крайбрежие и една от малкото частни компании, които са допуснати да бъдат член на Международната организация „Транскаспийски транспортен международен коридор”, която е създадена, за да развива и насърчава транспортния коридор „TITR – Среден коридор”, част от който е и град Бургас. Чрез стратегическото си местоположение морският град свързва Централна и Източна Европа, Средна Азия и Далечния Изток.”, заяви Михаела Атанасова – експерт в отдел продажби на БМФ Порт Бургас.

По време на презентацията бе поставен акцент и върху работата на двата пристанищни терминала „Бургас Изток 2” и „Бургас Запад”. Те разполагат със съоръжения за обработка на различни видове товари, както и с 19 корабни места за обработка на кораби с различни параметри и характеристики с общ кейов фронт от 3333 метра. Съоръженията, разположени на двата терминала,  позволяват обработката на голямо разнообразие от товари. На територията на терминалите има специализирани комплекси за обработка на втечнени въглеродни газове, дизел, сярна киселина, медни концентрати и други. Близо 165 млн. евро са вложени за обновяването на терминалите през последните 11 години. Интересен факт е, че през последните години товарооборотът, който е преминал през пристанището от и за Виетнам надхвърля 500 хиляди тона. Износът се състои основно от зърно, а вносът предимно от метали и концентрати.

На финала гостите от Виетнам бяха запознати с правилата за безопасност при пребиваването на територията на пристанищните терминали. Инструктажът бе направен от Пламена Тодорова – специалист от отдел „Безопасност и здраве при работа” към БМФ Порт Бургас. Делегацията бе поканена да посети и разгледа съоръженията на терминала „Бургас Изток 2” и „Бургас Запад”, а след визитата си виетнамските депутати изразиха своето силно възхищение и висока оценка от мащабите на проектите на БМФ Порт Бургас и развитието, което  компанията е постигнала през последните години. 

default