В Поморие и Приморско се проведоха обучения на местни власти и НПО за подкрепа на уязвими граждани на трети държави

Обучения за подобряване на капацитета на заинтересованите страни на регионално равнище за предоставяне на услуги и подкрепа за уязвими лица, търсещи убежище и уязвими граждани на трети държави, на които е предоставена временна закрила се проведоха в общините Поморие и Приморско.

Двудневните събития са част от проекта на Европейския институт в София „BRACE&PROTECT (Изграждане на капацитет и препоръки за политики относно уязвими граждани на трети страни, търсещи международна или получили временна закрила)”. Финансирането е осигурено по програма „Вътрешни работи“ на Норвежки финансов механизъм.

Екипът, който проведе обученията е в състав: Милена Дамянова, Руска Бояджиева, Лиляна Станкова и Татяна Врабчева. В продължение на четири дни те работиха с представители на местни, държавни власти и неправителствения сектор.