Нова сграда ще осигурява условия за прегледи с високоспециализирана техника

Нов ядрено-магнитен резонанс ще осигурява високо качество на образната диагностика в Комплексния онкологичен център /КОЦ/  в Бургас. Високотехнологичната апаратура ще се помещава в специализирана едноетажна сграда, която ще бъде построена до основната сграда на Комплексния център на бул. „Демокрация”.  Пристройка ще бъде със застроена площ 178 кв. м. и ще включва специализирано помещение за ядрено-магнитен резонанс със специална защита, техническо помещение, командно помещение, 3 броя лекарски кабинети и коридор с осигурен достъп през съществуващата сграда, служебен вход и достъпна среда за хора с увреждания.

За доставката на новата медицинска апаратура дружеството е кандидатствало по Плана за възстановяване и устойчивост на Република България, както и всички други комплексни онкологични  центрове в страната.

„Но ние, за разлика от другите, сме крачка напред. Имаме готов проект, имаме средства и можем да започнем строителството. Работим усилено за разширяване на базата и за подобряване условията за лечебните дейности на нашите лекари. На тях аз съм изключително благодарен за всеотдайните грижи към пациентите с онкологични заболявания.  Защото те трябва да се справят с най-тежките заболявания.”, каза в интервю за „На брега” проф. Христо Бозов,   управител на Комплексен онкологичен център – Бургас.