Академичното ръководство на Бургаски държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“ представи възможностите за обучение и професионална реализация на бъдещи специалисти в Общините Поморие и Айтос

Ректорът на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ проф. д-р Христо Бозов и заместник-ректорът по учебната дейност проф. д-р Севдалина Турманова представиха възможностите за прием на студенти в образователни степени „Бакалавър“, „Професионален бакалавър“ и „Магистър“, огромното разнообразие на специалности и последвалите възможности за кариерно развитие. Обучението в университета се осъществява в пет факултета – Факултет по технически науки, Факултет по природни науки, Факултет по обществено здраве и здравни грижи, Факултет по обществени науки и Медицински факултет. В състава му влизат и три колежа – Колеж по туризъм, Медицински колеж и Технически колеж, както и два департамента – Департамент по езиково обучение и Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти. Предлагането на утвърдени, но и нови, актуални за времето специалности извежда Бургаския държавен университет като едно от най-перспективните ВУ в региона. „Киберсигурност: технологии във финансовата сфера“, „Управление на здравните грижи“, „Кинезитерапия“, „Специална педагогика“, „Специална педагогика. Ресурсен учител“, „Дигитални технологии и иновации в обучението в детската градина и началното училище“, „Мениджмънт на хотели и ресторанти“, „Туризъм и здравословно хранене“, и „Туристически бизнес и предприемачество“ са деветте съвсем нови специалности.

„Опитваме се да бъдем в крак с нишите, които се отварят, и със специалистите, от които има нужда нашият регион“, сподели проф. Севдалина Турманова.

Срещите са част от кампанията „Академично междучасие“, поставили своето начало през края на месец Януари, имащи за цел представяне визията на ВУ пред бъдещите студенти в средните училища. Като продължение и допълнителен елемент, който ще подпомогне избора на младите хора е „Един академичен час“ в Бургаски държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“, където ще им бъдат представени различните звена по интерес, както и отличната материална база.

„Целта на съвременното обучение е институции, преподаватели и обучаеми да бъдат в отлична комуникация и взаимодействие.“, заяви проф. Бозов. Приятелската среда, качественото обучение и бъдещите професионални перспективи са основни фактори, влияещи на избора за продължаващото надграждане със знания и умения в конкретно ВУ. Успешното провеждане на двете кампании затвърждава очакванията към увеличаване броя на приетите студенти, спрямо предходната, когато бе отчетен изключително висок ръст.