Ракът може да бъде само хронично заболяване, с което пациентите живеят дълго и пълноценно

Ракът не е присъда и хората не трябва да се страхуват. Това е призивът на младите специалисти от Комплексен онкологичен център – Бургас.

Именно модерните технологии и мултидисциплинарния подход е това, което кара д-р Христова, д-р Боранова и д-р Каражова да изберат Комплексен онкологичен център – Бургас за своето професионално развитие в областта на нуклеарната медицина и лъчетерапията.

Д-р Христова завършва своето образование в Германия, но избира да приложи наученото в родния си град Бургас и в КОЦ, заради множеството възможности, които клиниката дава, както за развитие на младите специалисти, така и за лечение на онкологичните заболявания.

На снимката: Д-р Христова, специализант Нуклеарна медицина в КОЦ

“Нуклеарната медицина, е модерна специалност, която дава възможност за бърза и качествена диагностика и лечение, което не само удължава живота на пациентите, но и неговото качество. Това е основната цел на модерната медицина”, споделя д-р Христова – специализант Нуклеарна медицина.

Кое е най-важното при диагностицирането и лечението на онкологичното заболяване?

Мултидисциплинарния подход на лечение се прилага в най-модерните онкологични клиники, включително и в Комплексния онкологичен център – Бургас. Точно това е най-важното за бързата диагностика и качественото лечение на раковото заболяване, споделя д-р Ивета Боранова, специализант в отделение лъчелечение към КОЦ. Ядрено-магнитен резонанс и PET скенер са само част от изследванията, които се назначават на пациентите със съмнение за онкологично заболяване, преди да бъдат насочени към съответната област за лечение.

На снимката: Д-р Боранова, специализант в отделение лъчелечение към КОЦ

В Комплексния онкологичен център работят специалисти в областта на лъчетерапията, онкологията и нуклеарната медицина, които с помощта на модерни апарати и технологии диагностицират пациентите и прилагат подходящо лечение.

Д-р Олга Каражова, специализант в отделението Нуклеарна медицина допълва, че именно бързото развитие на тази специалност е това, което и позволява да се бори ефикасно с коварната болест. В Комплексен онкологичен център се използват нови технологии и машини като SPECT-CT и PET-CT, които дават възможност за голям обхват от изследвания и диагностика на различни онкологични заболявания.

На снимката: Д-р Каражова, специализант Нуклеарна медицина в КОЦ

Миналата година в КОЦ-Бургас е въведено изследване на сентинелни лимфни възли при пациенти с карцином на млечна жлеза и малигнен меланом. Съвсем скоро в клиниката ще се прави и диагностика на невроендокринни тумори, които също са често срещани сред пациентите.

“Съветваме всички да си правят профилактични прегледи поне веднъж годишно – кръвни изследвания, ехография, колоноскопия. Профилактика и проследяване – това е най-важно за откриване и лечение на заболяването.”, допълват специализантите.

От 28.03 е обявена скринингова кампания, която е абсолютно безплатна за хора между 50 -74 години, за рак на дебелото черво, в която са включени над 300 лаборатории. 

Специалистите съветват подобен тип изследвания да се правят веднъж годишно, особено при пациенти с фамилна обремененост, а при положителен резултат те могат да се насочат към специалистите от КОЦ, където ще получат необходимата грижа и лечение.