Упътване за самоотчет към „Топлофикация Бургас” АД

Самоотчет през интернет сайта на дружеството могат да подават само абонати с топлинен счетоводител „Топлофикация Бургас“ АД, които са на реален месечен отчет. Уважаеми клиенти, с настоящето упътване ще Ви […] Read more »

ХИГИЯ СЕЙФТИ ЕООД – надежден партньор в осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд

Създаването на добри условия на труд и безопасност трябва да бъдат една от първостепенните грижи на ръководството на всяко предприятие. Здравословните и безопасни условия на труд не само са основен […] Read more »