Новият „Комфорт безкрай” на „Топлофикация Бургас” АД вече е в ход

Промоцията „Комфорт безкрай” бе обявена  от „Топлофикация Бургас” АД преди началото на отоплителния сезон миналата година. Много от абонатите на дружеството се възползваха от нея и срещу минимална цена ползваха неограничено топла вода в своите жилища.

Впоследствие промоцията бе удължена до края на октомври 2023 г. В края на отоплителния сезон тази година топлофикационното дружество отново удължава срока на действие на промоцията „Комфорт безкрай”.

Това е специално предложение за всички битови клиенти в сгради, които са етажна собственост, не са ползвали услугата битова гореща вода от „Топлофикация Бургас” АД повече от 1 година и се отчитат ежемесечно дистанционно. Те ще могат да ползват неограничено количество топла вода в домовете си на неустоимата цена – НЕ ПОВЕЧЕ 50,00 лв. МЕСЕЧНО.

За клиентите, които са с по-малко потребление, цената за кубичен метър също е неустоима – само 9,60 лв. При цена за съответния месец за 1м³ битова гореща вода в размер, по-малък от 9,60 лв., клиентът ще заплаща по-ниската цена.

Срокът на офертата е от 1 май 2024 до 1 юли 2025 година.

Какво получават абонатите на дружеството, ако се включат в действието на промоцията:

– неограничено ползване на топла вода 24 часа в денонощието за не повече от 50,00 лв. месечно;

– спокойствие и комфорт – без значение колко е голямо домакинството и колко топла вода е изразходвана, абонатът НЯМА ДА ЗАПЛАТИ ПОВЕЧЕ от 50,00 лв. месечно, като не е нужно се съобразява с дневни и нощни тарифи;

– тези, които са с по-малко месечно потребление на топла вода, ще се ползват неустоимата цена от 9,60 лв. на кубичен метър;

– при по-ниска цена, изчислена за подгряването на водата за съответния месец, ще заплащат по-ниската цена.

– заплаща се само това, което реално е изразходвано по водомера за топла вода през месеца;

– сметките на абонатите, включили се в промоцията за консумираната топлинна енергия за подгряване на вода, не зависят от неотчели се съседи, нерегламентирано ползване или вътрешни течове;

– абонатите ни по тази промоция ще имат свободата да разполагат с времето си – няма да им се налага да осигуряват достъп на инкасатор за отчитане;

– това означава и по-голяма сигурност за дома и здравето – няма да влизат външни лица в имота на абоната.

Но има и още нещо и то е – ДВЕ В ЕДНО. При подписването на индивидуален договор, нашият клиент ще има възможността да заяви и получаване на електронна фактура – бърз и сигурен начин за получаване на всички сметки, без риск от злоупотреба с лични данни, също така и със съществен принос за опазването на природата.

Какво е необходимо за участие в промоцията:

– да живеете в сграда етажна собственост, в която се ползва топла вода от „Топлофикация Бургас” АД;

– да не сте ползвали услугата битова гореща вода от минимум 1 година;

– да имате монтиран дистанционен водомер, който се отчита ежемесечно дистанционно от вашата фирма за дялово разпределение;

– да заплащате задълженията си в срок;

– да подпишете индивидуален договор.

За допълнителна информация абонатите ни могат да се свържат с нас на телефон 0700 50 805, с бутон 1, чрез имейл rpte@toplo-bs.com или на място в клиентските ни центрове в комплексите „Славейков”, „Изгрев” и „Лазур”.