Д-р Петко Дочев: Пациентите в Комплексния онкологичен център получават цялостна и навременна профилактична, диагностична и терапевтична помощ

КОЦ – Бургас предлага на своите пациенти комплексна помощ, по отношение на онкологичните заболявания. Лечебното заведение разполага с оперативни отделения, гинекология, патоанатомия, където се диагностицират туморните заболявания, гастроентерологично отделение, в което се диагностицират заболяванията на гастроинтестиналния тракт, отделение по лъчелечение и отделение по нуклеарна медицина, което разполага с PET скенер, позволяващ планирането за лъчелечение на голяма част от онкологичните заболявания.

Завеждащият отделението по лъчетерапия в КОЦ – Бургас д-р Петко Дочев споделя, че от 2021 година до момента, през изследване с PET скенер са преминали над 3500 пациента и допълни, че Комплексния онкологичен център в Бургас е единствения по рода си в България, който разполага с PET скенер за диагностика на онкологичните заболявания.

Лъчетерапевтичното отделение в КОЦ – Бургас съществува от години и разполага с апаратурни възможности, обичайни за други европейски държави. То е и на едно от първите места по брой пациенти – около 1200 души на година преминават през лъчетерапия по клинична пътека в Комплексния онкологичен център.

“Отделението разполага с два съвременни линейни ускорителя. На тях могат да се облъчват абсолютно всички локализации в онкологията. Разполагаме със системи за верификация на единия линеен ускорител, с който можем да провеждаме едно от най-иновативните лечения в онкологията – радиохирургия. Тя представлява алтернатива на оперативното лечение и дава много добри лечими резултати, в рамките на 80-90 %”, заяви д-р Дочев.

Отделението по лъчетерапия в КОЦ – Бургас разполага и с брахитерапевтична апаратура, с която разполагат много малко отделения в България. Брахитерапията е метод за лъчелечение при някои локализации като гинекологичните тумори, кожните тумори и простатната жлеза и се характеризира с това, че е едновременно щадящ и много ефективен метод за лечение в онкологията.

Началникът на отделението по лъчетерапия в Комплексния онкологичен център сподели още, че в момента се провежда търг за закупуване на Ядрено магнитен резонанс, който ще бъде част от отделението по лъчелечение и ще се използва за планиране на лъчетерапията. 

“Това ще бъде първият такъв ЯМР в България, а внедряването му ще допринесе за по-точното планиране на лъчелечение при локализации като глава, малък таз и кости”, каза д-р Петко Дочев.

Той заяви, че пациентите на Комплексния онкологичен център могат да бъдат спокойни, че ще получат адекватна, навременна и комплексна онкологична помощ, първо попадайки в оперативните отделения, след това и при онкологичната комисия, съставена от хирурзи, гинеколози, онколози, лъчетерапевти, рентгенолози, нуклеарни медици, които решават каква е съдбата на пациента от диагностиката до лечението. 

Според д-р Дочев, недостатъкът на други, неспециализирани болници е, че не предлагат пълен набор от изследвания и терапии, което често води до увеличаване на времето за диагностика и лечение, докато в КОЦ всичко това се случва точно навреме.

“Времето е един от най-важните фактори в онкологията. Туморите в 1-ви и 2-ри стадий се лекуват много по-лесно (80-90% вероятност за излекуване), докато при туморите в 3-ти и 4-ти стадий вероятността за излекуване намалява значително (10-20%)”, споделя специалистът.

Д-р Дочев припомня, че един от основните начини за навременно диагностициране и лечение на онкологичните заболявания е именно профилактиката. 

“Мъжете над 55 години трябва задължително да правят изследване на простатно-серумен антиген един или два пъти годишно, тъй като това е важен туморен маркер за карцином на простатна жлеза. Същото важи и за изследване на специфичен туморен маркер за карцином на млечните жлези при жените, които също трябва да преминават през редовни профилактични прегледи. КОЦ-Бургас разполага с ехограф, който е специализиран за това изследване”, каза още началникът на отделението по лъчетерапия в КОЦ.

Той сподели, че карциномът на простатната жлеза вече се изравнява по статистика с рака на белия дроб, което прави профилактичните прегледи за този тип заболявания изключително важни.

От 2022 година Комплексния онкологичен център разполага с диагностично-консултативен медицински център, в който могат да бъдат направени абсолютно всички профилактични прегледи в онкологията.

“Призовавам пациентите да се преглеждат при нас, със или без повод. Тяхно задължение е да обръщат внимание на здравето си и трябва да знаят, че диагностицирането на заболяването в ранен стадий дава и много по-големи шансове за неговото излекуване”, допълни д-р Петко Дочев.