Плеяда от млади лекари в ръководството на районна лекарска колегия – Бургас

Заслужено младите медици заеха ръководни позиции в Български лекарски съюз – Бургас. Всеки един от тях е член на Сдружение „Младите лекари“. Отчетно-изборното събрание се проведе в края на месец юни 2024 г.

Органи в йерархичната структура на РКЛ на БЛС – Бургас са Общото събрание на лекарите, Управителният съвет, Контролната комисия  и Комисия по професионална етика. Мандатността на ръководните длъжности е със срок от 3 години, като не може да надвишава  по продължителност и последователност тази на централните органи на БЛС.

В новосформирания екип на Управителния съвет на РКЛ на БЛС – Бургас влизат д-р Стамен Пишев, д-р Вержиния Георгиева и д-р Станимир Динев. Отговорностите в Контролната комисия поемат д-р Диян Господинов и д-р Весела Александрова, а в състава на Етичната комисия е д-р Диляна Стоянова. Част от делегацията на Събора на БЛС са и д-р Доротея Дралчева, д-р Станимир Динев, д-р Стамен Пишев и д-р Вержиния Георгиева.

Българският лекарски съюз е създаден пред 1901 г. и е второто професионално сдружение на медици в световен мащаб. Организацията е оглавена от д-р Димитър Моллов, който заема длъжността председател. Мисията на обединението първоначално била да защитава интересите на лекарското съсловие и да определя размера на техните хонорари. Впоследствие функциите съюза се разширяват и подемат организирането на цялата медицинската помощ в страната.