Реклама

Тарифа за кампания „Местни Избори 2015“

за периода 25.09.2015 – 25.10.2015

Вариант 1
Отразяване на пресконференции, специални събития, интервюта, ПР информации и снимков материал от 25 септември до 25 октомври 2015 г.
Цена на пакета: 350 лева.
Вариант 2
Поставяне на банер на партията на първа страница  или на вътрешна страница в сайта с линк към съответната официална страница  за периода 25 септември – 25 октомври 2015 г.
Цени:  първа страница – 300 левавътрешна страница – 150 лева
Цените са без ДДС.
Вариант 3
Отразяване на пресконференции, специални събития, интервюта, ПР информации и снимков материал от 25 септември до 25 октомври 2014 г., плюс поставяне на банер / първа или вътрешна страница/ с линк към съответната официална страница.
Цена на пакета: с банер на първа страница – 600 левас банер на вътрешна страница – 450 лева.
Цените са без ДДС.

Договор за медийно-информационно обслужване на кампанията за Местни избори 2015 г.  с ПП Български демократичен център.

РЕКЛАМА В САЙТА

БАНЕР
ПОЗИЦИЯ

РАЗМЕР

ПЕРИОД

ЦЕНА

Позиция 1

650 px х 90 px

1 месец

300 лв.

Позиция 2

490 px х 170 px

1 месец

200 лв.

Позиция 3

300 px х 230 px

1 месец

200 лв.

Позиция 4

160 px х 450 px

1 месец

150 лв.

Позиция 5

160 px х 160 px

1 месец

100 лв.

Позиция 6

160 px х 125 px

1 месец

100 лв.

Позиция 7

160 px х 125 px

1 месец

100 лв.

Позиция 8

160 px х 125 px

1 месец

100 лв.

Позиция 9

300 px х 125 px

1 месец

120 лв.

Позиция 10

160 px х 160 px

1 месец

50 лв.

РЕКЛАМА
ВЪВ ВЪТРЕШНА СТРАНИЦА „КАЛЕНДАР”

ТИП БАНЕР

ПЕРИОД

ЦЕНА

Банер на събитие

1 седмица

40 лв.

3 седмици

65 лв.

1 месец

80 лв.

Друго

1 месец

80 лв.

 * Към всеки банер рекламодателят получава бонус една безплатна ПР публикация в сайта.

Banner Space Na brega