Бургас ще се превръща в супермодерен европейски морски град

До 5 месеца трябва да е готов новият Общия устройствен план на Бургас

Град Бургас ще се превърне в един от най-модерните морски градове в Европа през бъдещите 30 до 50 години. Това стана ясно от представянето днес на концепцията за нов Общ Устройствен план на града. До момента четвъртият по големина и вторият по икономическа мощ български град се е развивал изключително във вътрешността на сушата и с промишлен профил. Бъдещето му обаче ще се промени изцяло към добро. Бургас все повече ще се отваря към морето и заобикалящите го езера, че се изпълва с паркове и курортни зони. Ще изгражда пасажерски и яхтени пристанища и туристически атракциони. Проектът за плана бе спечелен от обединение между два архитектски екипа – „Гео Щрих”. Община Бургас сключи Договора с обединението на 07.10.2008 г.

Обединението е образувано от 2 фирми, които са съчетали своите капацитети и възможности, в името на осъчествяването на задачата по най-съвременните световни критерии. Това са „Студио Щрих”, което отговаря основно за архитектурната част и „Геотехинжинеринг”, които отговарят за геодезическата.

За 152 календарни дни трябва да бъде изготвен Плана на територията на Бургас и неговите квартали с техните землища съобщи днес заместник кметът по строителството инж. Константин Марков. Той представи част от експертите на „ Гео Щрих”. До настоящия момент за града е нямало изготвен действащ ОУП. Според главният архитект на община Бургас Весела Илиева единодушното мнение на комисията оценявала проектите е било, че това е колективът извършил най-задълбочено проучване на териториалната специфика на града и неговите квартали.

Сред основните критерии, по конкурсната процедура, според които е спечелила кандидатурата на „Гео Щрих” са притежаването на световния сертификат за качество ISO 9001:2000 и участието на техни специалисти в изработването на поне 3 ОУП-а на територията на страната. От творческите биографии на архитектите, инженерите и геодезистите се разбира, че те са участвали в изработването на ОУ Планове на градове като Пловдив, Варна, Шумен, Добрич, Търговище. Инж. Вилиянка Андреева от „Студио Щрих” дори е участвала в изработването на първия Общ Градоустройствен План /ОГП/ на Бургас от 1984 г., който не е бил приет поради политическите катаклизми по-късно.

На презентацията на концепцията се постигна договореност за съвместни действия между екипа на „Гео Щрих” и местните бургаски архитекти, представени от арх. Владо Милков – Председател на Съюза на Архитектите в България.

Главният архитект на Бургас Весела Илиева предложи на Съюза и Камарата на архитектите в Бургас, откъдето изявиха желание за съдействие по проекта да излъчат свои представители, които да се включат като консултанти към екипа на „Гео Щрих” при изготвянето на ОУП-а. Подобно предложение ще бъде отправено и към Камарата на инженерите в града.

Планът трябва да бъде изготвен за срок от 5 месеца от датата на предоставяне на данните по контракта. Константин Марков уточни, че финансовата рамка за изготвянето на плана е 95 хил.лв.

От фирмата спечелила конкурса  обявиха, че са готови да работят с всички бургаски експерти, които искат да се включат към техния колектив. 

За съжаление бургаска фирма не е участвала в конкурса, поради липса на необходимите критерии, определени от специалистите на МС. Процедурата е била съгласувана и с МРРБ.

Според ръководителят на проекта арх. Виктор Бузев оптималната прогноза за населението на Бургас, с която ще бъде съобразен общия план на града е 500 хил. души. Той допълни, че по данни на последното преброяване от 2007 година в населеното място живеят 213 хил. души, но според него жителите на Бургас наброяват не по-малко от 320 хил. души. На срещата бе отчетено, че градът се развива динамично и това е наложило изготвянето на ОУП. По данни на КАТ в Бургас вече имало над 200 хил. автомобила, без да се преброят преминаващите транзитно през неговата територия МПС.

Цели и визия на проекта

Основната цел на новия общ устройствен план на Бургас, ще е максималното отваряне на града към морето. Необходимостта от нов ОУП се налага от новите  обществено – икономически условия синхронизирани с изискванията на европейското законодателство стана ясно на днешната презентация.

Бургас се е появил заобиколен от 3 страни с вода, което е предопределило и неговата съдба. Той е разположен край едноименния много удобен за корабоплаване залив, който е най-големия по българското черноморско крайбрежие. Градът е в съседство с Атанасовското езеро на север, Бургаското на запад и Мандренското езеро на югозапад. Всички тези фактори ще бъдат отчетени и предвидени в ОУП-а на Бургас казаха от обединение „ Гео Щрих”.

Инженер Велияна Андреева от екипа прогнозира, че Бургас ще се превърне в един красив и удобен за живеене и работа морски град. Акцентът ще е върху туристическия профил, съчетан със запазването и развитието на природните дадености и ресурси.
Сред приоритетите в бъдещия план ще са създаването на нови паркове, като заедно с това ще се разширят зелените пояси на града. Той ще придобие различен, модерен и отворен към морето централен облик с проекта „Супер Бургас”. Предвижда се създаването на поне 4 пристанища – Бургас-център, Сарафово, Крайморие и Ченгене скеле. Бургас ще има свой собствен морски Аквариум, подобно на Лисабон например, както и няколко екоцентъра, заедно със зоологическа градина.
Градът ще порасне с нови жилищни квартали по бреговата ивица и разширяване на съществуващите и преобразуване на промишлените зони в многофункционални пояси. Концепцията предвижда още създаване на транспортни терминали за обслужване по суша-море и пускане в действие на фериботна връзка Бургас – Сарафово и Бургас-Крайморие с възможности за далечни дестинации. Предлага се обход на населеното място със скоростна градска магистрала 1 клас, която да обвързва всички квартали и урбанизирани територии на града. Предвижда се и разширение на Летище Бургас в посока североизток.
С проекта се представят и основните, най-общи насоки за бъдещото развитие на Бургас и общината с цел превръщането на града не само в едно от най-атрактивните населени места в страната с европейска значимост.

Участниците в срещата се обединиха около идеята за една бъдеща експертна среща между колектива на обединение „ Гео Щрих” и представители на бургаските архитекти и инженери за по-детайлно запознаване с концепцията на новия ОУП на Бургас.