„Гео Щрих“ ще съди за твърдения за връзка с ДПС

„Смятаме да заведем съдебни искове срещу всеки, който умишлено свързва обединение „Гео щрих” с ДПС, за уронване на престижа и причиняване на огромни морални и материални щети.” Това заяви доц. д-р Славейко Господинов, декан на Геодезическия факултет при УАСГ, управител на „Геотехинженеринг” и член на екипа на Гражданско обединение „Гео Щрих”. Изявлението е по повод твърдения, че обединението, което изработва бъдещия ОУП на Бургас, било част от обръча фирми на политическата партия.

Според доц. Господинов това са абсолютно недоказуеми, неверни и голословни думи. Зад тях стоят лични интереси. „Цитира се името на съдружника ми Николай Вълканов, като своеволно и тенденциозно се визират негови „интерпретирани” бизнес отношения”, заявява доц. Господинов. Според него целта е да се дискредитира участието на „Геотехинженеринг” в проекта за плана на Бургас, от засегнати лица и групи. Още повече, че Вълканов официално e заявявал в медиите, че няма и не бил имал бизнес с лидера на ДПС Ахмед Доган.

”Геотехинжинеринг” ООД, в което Никокай Вълканов е съдружник, е авторитетна компания, която е далеч от всякакви партии, или техните „обръчи” и „политически лобита”. Второ – ако все пак има намесени лобистки интереси, те са точно зад подобни твърдения и зад подобни публикации и тези, които ги разпространяват. Няма възможност да спечелите публичен и открит конкурс, ако нямате необходимите качества! Вероятно сме нарушили един порочен 30 г. монопол в Бургас.”, недвусмислено заявяват от „Гео Щрих”. Екипът е отворен за всякакви дебати, дискусии и конструктивни диалози, които наистина касаят високоотговорната задача да се изработи проекта за бъдещето развитие на града. Нещо, което досега е нямало, но е жизнено необходимо на всички жители на Бургас.

„Не може да се пише, или заявява просто нещо, което някой си казал, чул, или смятал, без да се подкрепи с нито един неопровержим документ, снимка, както и да не се потърси за мнение засегнатата страна. Това противоречи на всякакви критерии и правила за истинска журналистика в целия цивилизован свят, към който и нашата страна има претенциите да принадлежи”, е официалната позиция на ГО „Гео Щрих”.

Единственият критерий за оценка в едно гражданско и демократично общество могат да бъдат законите на страната и това, дали някой ги спазва, или нарушава. Всякакви други отпратки, свързани с корпоративни, политически, етнически, или личностни категории, са несъвместими с демокрацията, обществената етика, още по-малко със свободата на словото.

Именно поради тази причина и едни от най-авторитетните български медии, като в-к „ТРУД”, БГНЕС, „Черноморски фар”, които бяха подведени да публикуват подобна необективна информация, впоследствие намериха адекватен начин и форма да предоставят реалните факти, без изопачаване на истината, което им прави чест и говори за професионализъм.

Доц. Господинов припомня, че Гражданско обединение „Гео Щрих”, създадено от „Студио Щрих” и „Геотехинжинеринг”, спечели в началото на месец октомври малката обществена поръчка за изработването на ОУП на гр. Бургас, с възложител Община Бургас. По всеобщо мнение на участниците, цялата процедура бе проведена по напълно прозрачен начин и според разпоредбите на ЗОП и европейските норми. Схемата и заложените в тръжната документация изисквания спрямо участниците, са консултирани предварително и съгласувани със съответните специалисти и съвременните изисквания на ЕС.

Поради тази причина и подписването на Договора за възлагане между Община Бургас и ГО ”Гео Щрих” е безспорен факт.

В контекста на гореизложеното, може да се предположи, че клеветите 3 месеца по-късно са някаква форма на нечистоплътна и същевременно твърде закъсняла изява на конкурентни интереси.

По новия ОУП на Бургас работят десетки професионалисти с достатъчно богати професионални биографии – хора, заредени с амбиция, но и с голяма отговорност към това, което им предстои да направят. Техният труд и тяхното професионално достойнство не може да бъде безотговорно и безнаказано оплювано. Членовете на този екип архитекти, инженери и геодезисти са участвали в изработването на ОУ Планове на много български градове като Варна, Шумен, Добрич, Търговище, Пловдив. Инж. Вилиянка Андреева от „Студио Щрих” дори е участвала в изработването на първия Общ Градоустройствен План /ОГП/ на Бургас от 1984 г., който не е бил приет поради политическите катаклизми по-късно.

Създаването на Проекта за ОУП, както и визията за бъдещето на гр. Бургас през следващите 30 до 50 г. е една изключително отговорна задача. Това е едно съдбоносно начинание, което касае не само жителите на града, но и всички българи. Бургас, със своя облик, е бил и е в дълг на жителите си. Нашата амбиция е да нарушим това статукво и ще го направим, независимо от „жълти и черни публикации” и подобни злонамерени действия, целящи единствено личен, а не обществен интерес. Защото за тези „клевети” скоро никой няма да си спомня, докато изработения от нас ОУП ще оживява непрекъснато пред очите на хората от Бургас., обещават от „Гео Щрих”.