Експертен съвет прие новия ОУП на Бургас

Морският град ще бъде един от най-зелените градове в Европа С изключително единодушие и след висока оценка от всички контролни органи, вчера бе приет предварителния проект за общ устройствен план […] Read more »

Висока правителствена оценка за Общия устройствен план на Бургас

„Мога да дам една изключително положителна оценка на Бургас за разработения Общ устройствен план“, това заяви съветникът на министъра на регионалното развитие и благоустройство арх. Белин Моллов по време на […] Read more »

Новият ОУП поправя недостатъците от миналото и превръща града в модерен и зелен европейски полис

След поредицата спекулации за новия общ устройствен план на Бургас, излезли в местната преса, проектантите от сдружението „Гео щрих“, заели се с проекта, с готовност внесоха известни уточнения по дискутираните […] Read more »