Висока правителствена оценка за Общия устройствен план на Бургас

„Мога да дам една изключително положителна оценка на Бургас за разработения Общ устройствен план“, това заяви съветникът на министъра на регионалното развитие и благоустройство арх. Белин Моллов по време на конференция за устойчиво и интегрирано градско развитие. Той коментира още, че много малко градове имат такива разработки. По негово мнение това дава прекрасна възможност на Бургас при реализирането на интегрираните планове, както и за успешното осъществяване на конкретни проекти. Арх. Моллов презентира опита на редица европейски градове със сходни на Бургас географски структури и аналогично икономико-социално развитие. Днес те са инкорпорирали своите излезли от експлоатация промишлени зони в урбанизирани територии за развлечение, отдих и бизнес. Нещо, което широко е застъпено в новия ОУП на Бургас, съчетал в себе си най-актуалните виждания на водещи специалисти в сферата на архитектурата и благоустройството в световен мащаб.

Конкретни инициативи за развитието на града присъстващите на конференцията чуха от специалисти на общинската администрация. Някои от идеите, които са залегнали в основата на Общия устройствен план вече са в различен етап на реализизация. Главният архитект на община Бургас Веселина Илиева подчерта, че ОУП изцяло е съобразен с параметрите зададени от общината. Освен това, той претърпя необходимите корекции след редица обществени обсъждания. Екипът работил върху бъдещата визия на черноморския град взе под внимание всички гледни точки, без изключение. Работено е основно в посока запазване най-доброто от архитектурната среда и адекватното коригиране на пропуските и недостатъците на все по-динамично разрастващия се мегаполис.
           
Конференцията за устойчиво и интегрирано градско развитие, инфраструктура, инвестиционни проекти и енергийна ефективност организирана от BalREc се проведе днес в Бургас. Това е първият град, в който се реализира инициативата след столичните представяния. Една от причините форумът първо да стъпи в Бургас е фактът, че градът вече на практика има Общ устройствен план за развитие. При тази реалност коментирането на всичко свързано с устойчивото и интегрирано градско развитие става много по-лесно и разбираемо в обозримо бъдеще.