Специален режим за опазване на паметниците и защитените зони в Бургас

ОУП на Бургас развива туристически маршрути и ги свързва в система За първи път Бургас ще има стриктни правила за опазването на защитените зони и паметниците на културата, събрани в […] Read more »