Гласуван е ОУП-ът на Бургас

Бургас – единствен по морето с действащ устройствен планГрадът ще се превръща в един от най-добрите в Европа Новият Общ устройствен план на Бургас бе гласуван и приет на сесия […] Read more »