ПЛАНЪТ ЗА ОПАЗВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА СТАРИНЕН НЕСЕБЪР – ГОТОВ ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА

Мнението и препоръките на местните жители са важен фактор за изработване му

Кметът на Община Несебър Николай Димитров, директорът на Националния институт за недвижимо културно наследство доц. д-р арх. Йорданка Кандулкова и председателят на екипа специалисти изработващи Плана за опазване и управление на Старинен Несебър проф. арх. Тодор Кръстев, проведоха работно представяне на текущите резултати от изработването на Плана пред жителите на Несебър.

В началото на срещата доц. д-р арх. Йорданка Кандулкова заяви, че тази среща е важна за всички – от една страна екипът от експерти ще разбере мнението на жителите на града относно текущата работа по плана и, ако се наложи, ще извърши съответните корекции, а от друга, самите жители ще имат възможност  да дадат препоръки и да изкажат мнението си. Изработката на този план е важна, той е първият по рода си за България.

Ръководителят на екипа от специалисти, изготвящи Плана за опазване и управление на Старинен Несебър, проф. арх. Тодор Кръстев направиподробна презентация на текущите резултати от изготвянето на плана. Той  уточни, че по него работят 60 специалисти от различни сфери: култура, туризъм, археология, история, геомеханика, картографиране, архитектура и др.

Планът за опазване и управление на Старинен Несебър има за цел да идентифицира проблемите и да посочи начините за справяне с тях. Своето изчерпателно обяснение проф. Кръстев започна с разяснение, какво точно представлява културното наследство; описа значимостта на ценностите, които притежава единственият град в България, вписан в Световното културно наследство на ЮНЕСКО; проследи развитието на града и причините той да бъде приет в този значим списък; посочи къде точно се намира балансът между опазването и развитието на един „жив” град; подробно проследи позитивните и негативните страни на направения през изминалата година мониторинг на Несебър. Според Тодор Кръстев автентичният вид на Несебър като цяло е запазен, но ако се разгледат по отделно църквите и къщите ясно се вижда, че има нехармонична урбанизация, неадекватно застрояване и нарушен силует. Именно за това на помощ идва Планът за опазване и управление на Старинен Несебър, който ще спомогне дисхармонията дабъде поправена и ще постави ясни правила за синхронизацията между минало, настояще и бъдеще в града.

Според Плана за опазване и управление всеки  жител на Старинния Несебър трябва да получи от държавата специално изготвен наръчник с пълен набор от правила  за неговите права и задължения, свързани с опазването и развитието на града. Планът ще послужи и като задание за изработването на Подробен устройствен план, с което  Община Несебър вече се е заела. Важна стъпка, според проф. Кръстев, е и развитието на културения туризъм, защото по статистически данни в момента само 8% от туристите посещават Несебър заради неговата история. Този вид туризъм е една от целите на Община Несебър, поставена още през първите четири години от управлението на Николай Димитров и неговия екип. Първата крачка беше реставрацията и инаугурацията на църквата „Св. Стефан”. В момента Община Несебър е внесла проекти за реставрация и консервация на още няколко църкви и след тяхната реализация, ще бъде създаден продуктът „Духовният път”, който ще даде нов тласък на културния туризъм в града.

В плана за опазване и управление на Старинен Несебър ще бъде включено още създаването на информационен център за жителите на града, където всеки, който има въпроси относно своите права и задължения, ще може да получи компетентна и експертна консултация. В Община Несебър ще бъде създаден и отдел със специалисти, отговарящи за стария град и за спазването на Плана за опазването и управлението.  Предвидено е  съдаването на фонд  за стария град и на експертен, консултативен съвет към общината. Планът ще включва още и искане държавата да създаде съвет за управление на културното наследство.

Един от важни момент в Плана, според Тодор Кръстев, е създаване на „Закон за Несебър”. Според професора този закон ясно ще регламентира  правата и задълженията на държавата върху територията на Несебър. Защото Община Несебър не е в състояние да реши проблемите, свързани с културното наследство на стария град – това е задължение на държавата. Тя е тази, която е дала гаранция за Несебър, когато градът е бил приет в списъците на Световното културно наследство. Проф. Кръстев счита, че не е редно просто да се каже: „това е ценност и хората трябва да си я пазят“.  Той благодари на Община Несебър и Общински съвет Несебър за съдействието, което оказват при изработката на Плана за опазване и управление на Старинен Несебър. Оцени положително усилията и стремежа, които полагат Николай Димитров и неговите колеги да развият културата на старинния град и да реставрират и съхранят църквите, с което да запазят вида му за идните поколения.