Две нови детски градини и нова детска ясла ще строи община Бургас

И през 2012 г. ремонтите по улиците ще продължат

Две нови детски градини и нова детска ясла пранира да построи община Бургас през тази година. Това съобщи днес кметът Димитър Николов на пресконференция за представяне на проектобюджета за 2012 г.

Бюджет 2012 г. предвижда значително завишение на заложените средства за образование  –  над 9 млн.лв. Освен да изгради нови детски заведения общинската администрация си поставя  като цел да модернизира и санира 90% от старите. Ще бъдат ремонтирани и 50% от училищата, в чиито дворове ще се изградят и нови спортни площадки. 

Ремонтите по улиците на Бургас ще продължат и през тази година с темпо като досегашното, каза още Димитър Николов. „Струга”, „Г.С.Раковски”, „Димитър Димов”  са само част от дългия списък с улици за реконструкция, подготвен от общинската администрация. Както и досега успоредно с ремонтите на улиците ще бъдат подменяни канализацията и водопроводите. Основно ще бъде ремонтирана улица„Княз Александър Батенберг”, която води до централния вход на бургаското пристанище. Очаква се скоро пристанището да бъде отворено за свободен достъп и там да акустират големи  круизни кораби с много туристи.  През тази година вниманието на общината ще бъде насочено и към много от улиците в комплексите и кварталите на града. На всякъде ще бъдат ремонтирани и тротоарите, ще бъде поставено ново улично осветление,   където е възможно ще се обособяват нови паркоместа. Не се предвижда ново разширение на обхвата на „Синята зона”. 

В проектобюджета е залегнало още благоустрояването на междублоковите пространства в комплексите, където ще бъдат поставени  нови съоръжения за игра на децата и пейки за възрастните.