Изграждат канализация в Каблешково и Ахелой

Кметът на Община Поморие Иван Алексиев входира в Министерството на околната среда и водите (МОСВ) прединвестиционните  проучвания  за „Изграждане на канализация, Главен канализационен колектор и рехабилитация на съпътстваща водопроводна мрежа в гр. Каблешково, общ. Поморие”  и  за „Доизграждане на канализационна мрежа, реконструкция на канална помпена станция към ПОСВ „Равда” и рехабилитация на съпътстваща водопроводна мрежа на гр. Ахелой, община Поморие” .

И двете канализации ще бъдат заустени в ПСОВ „Равда”. С това реално се поставя началото за изграждането на канализация  в гр. Каблешково, където липсата и е един от най-сериозните проблеми.

„Липсата на пречиствателни станции е осъзнат проблем и е мой ангажимент като кмет. Като развиваща се туристическа дестинация Община Поморие е длъжна да работи съвместно с държавата за чисти води”, коментира Иван Алексиев.