Иновации в строителството предлага холандската Powercem Technologies

Нано – технология снижава разходите и съкращава сроковетеУникални строителни продукти, разработени в лабораториите на холандската Powercem Technologies b.v.,  бяха представени в Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране в Бургас. „Всички ние всекидневно търсим решения, чрез които да спестим пари на данъкоплатците и да направим нашите пътища по-евтини, строителството по-качествено и еколого съобразно. Опираме се на проверени технологии, но те се изменят във времето. Революционната нано- технология сега отваря нови възможности пред нас”, каза  на презентацията Димитър Рачев, управител на „Пауърцем България”.

През последните 15 години холандската фирма Powercem Technologies b.v е патентовала серия от продукти, с широк спектър от приложения във възобновяемо използване на природните ресурси и в строителството.  На бургаската им премиера присъстваха представители на община Бургас, инженери и проектанти, представители на строителния бранш, на Бургаска търговско-промишлена палата, кметове на съставни селища, представители на компанията от Холандия. Разрабтването и внедряването на ноно-продуктите в строителството е резултат от парньорството на холандската компания с водещи университети и научни звена по света. От скоро в разработките е включен и Униревситета по архитектура, строителство и геодезия в София, чийто представител – проф. д-р  инж. Димитър Назърски, присъства на презентацията.
 
Технологията Пауърцем не е съвсем непозната в България. Някои  от продуктите й вече са били използвани у нас за изграждане на горски пътища и бетонни площадки. По света обаче те намират много по-широко приложение. РоудЦем – прилаган в пътното строителство, КонкриЦем – подобрител за бетон и хоросан и ИмоЦем – за третиране на отпадъци, намаляват разходите, съкращават сроковете на строителството, увеличават експлоатационните периоди и  щадят природата. Това ги прави широко приложили при всякакви условия и на всички географски ширини. 

В резултат на изследвания, извършени от ЮНЕСКО през 2010 и 2011 г. , през май тази година организацията ще излезе с официален доклад, в който препоръчва прилагането на  РоудЦем за изграждане на пътища в райони, предразположени към наводнения и свлачища. Освен до устойчивост на пътя този продукт води до снижаване разходите по изграждането и експлоатацията му с 40% и съкращава строителните срокове 5 пъти, сочи изследване на компанията. Сред предимствата му е и това, че не изисква разработването на нови кариери и транспортиране на строителни материали. РоудЦем прави възможно използването на налични на мястото материали, считани досега за неподходящи за пътното строителство, включително тиня и почви с високо съдържание на органика.

За България, която сега изгражда и модернизира инфраструктурата си, подобрителите на Пауърцем са добро решение, уточнява Димитър Рачев. Областите на приложенията им са неизброими, а икономическият ефект лесно достижим.