Костадин Марков зам.- кмет по устройство на територията и строителството в община Бургас: Извеждаме трафика от центъра и подобряваме екологията на Бургас

 През тази година приключва изграждането на „Детелината” и започва строителството на надлеза „Кроношпан”, казва Костадин Марков, зам.- кмет по устройство на територията и строителството в община Бургас.


Господин Марков, какви бъдещи инвестиции ще подпомогнат развитието на Бургас през 2012 г. ?
Инвестициите в Бургас идват по няколко линии. Общината, като институция, на базата на данъците, които се събират от населението, има собствени приходи. Част от тях се инвестира в различни проекти на града – инфраструктурни, културни, спортни.  Но най-голямото перо идва от оперативните програми. По много от тях продължаваме да работим . Основният донор са програмите по околна среда и по регионално развитие. Но аз се надявам да успеем да привлечем и много частни инвестиции, защото без тях не мисля, че може да се постигне бързо развитие на различните зони и бизнеси в Бургас.

Кои са транспортните проекти, по които ще продължите да работите и през тази година?
Нашата основна цел е да изведем трафика от центъра на града. Сега близо 30% от целият транзитен трафик за Южното Черноморие преминава през центъра на Бургас. Затова усилията ни са насочени към разтоварване на централните райони от автомобили.
През тази година ще стартира един от големите ни проекти – пробивът на улица „Янко Комитов” към улица „Струга”, край парк „Славейков”. Тази  артерия  ще облекчи кръстовището при МБАЛ – Бургас /окръжна болница/, което сега е изключително натоварено – оттам минават всички автомобилите от комплексите „Зорница”, „Изгрев” и „Славейков”, плюс транзитно преминаващите към селищата на юг от Бургас. С този пробив обаче ще натоварим допълнително кръстовището на „Трапезица”. Това ни задължава или там да извършим някакви реконструкции, или да мислим генерално за облекчаване на трафика по това възлово за Бургас място. За решаването на този проблем вече сме предприели конкретни действия. С целеви пари от държавния бюджет  започна изместването на инфраструктурата в района на „Кроношпан”, там ще бъде изграден надлез „Запад”. Кметът на Бургас Димитър Николов вече води разговори за осигуряването на финансиране за реализацията на целия проект.  Когато това стане трафикът ще бъде изнесен от центъра на града, ще минава покрай промишлената зона и от там, по улица „Крайезерна”, ще излиза на Е 87 до стадион „Черноморец”. Първите стъпки по изграждането на това съоръжение вече са направени, но дори само от чисто строителна гледна точка ще са нужни не по-малко от две и половина години за финализирането на проекта. Като съоръжение този надлез е доста по-сложен и тежък за изграждане от пътен възел „Юг” в посока към Созопол, чието изпълнение ще приключи през тази година.

Какъв допълнителен дивидент ще получи Бургас от тези проекти?
Допълнителният дивидент е в различни посоки.За изпълнение на проектите пряко ще бъде ангажирана многобройна работна ръка. Аз не бих подценил и екологичния ефект. Ще дам един пример: След като реконструирахме улица „Цар Симеон” и по нея автомобилите се движат бързо и без задръствания, показателите за чистота на въздуха значително се подобриха. А това е само една улица. След като реализираме обходния път и изнесем целият огромен трафик от централните улици, екологичните последици ще бъдат значими  – всички изгорели газове ще се изнесат към промишлената зона на града.

Кои са другите инфраструктурни проекти, които стоят като приоритет пред общината за тази година?
Неуморно , вече 5-та година, работим по подземната инфраструктура свързана с водопровод, канал, пречиствателни станции. Реализираме  ги преди всичко с пари по програмата за околна среда и частично от програма ПУДООС. В момента в „Меден рудник” се изпълнява голям проект на стойност около 10 милиона лева с подмяна и рехабилитация водопроводната  и канализационната линейна мрежа, правят се и помпени станции. Предстои подписването на договор  за изграждане на пречиствателна санация в комплекса. През тази година ще стартираме и полагането на линейни водопроводни и канализационни мрежи Банево – Ветрен, с пречиствателно съоръжение, и Рудник – Черно море. Работата в  Долно Езерово вече приключи, работи се по воден проект за Горно Езерово. В Маринка стартирахме изграждането на пречиствателна станция, която също е свързана с разширяването на линейна мрежа.

Прави впечатление, че  в проектите си община Бургас осезаемо извежда на преден план спортните съоръжения и площадки. Какво още предстои да се извърши по спортната база в града?
През последните години наистина Бургас се сдоби с неизброимо много нови или обновени спортни комплекси, площадки, игрища.  Преди месец завършихме спортния комплекс в „Славейков”, нов спортен комплекс има в „Изгрев”, с частно патньорство започва изграждането на много голяма спортна база в „Зорница”, строи се в „Парк Езеро”. През тази  година стартираме изграждането на плувен басейн и спортен комплекс в „Меден рудник”. Неотдавна там беше реновиран стария спортен комплекс, препокрит със съвременни настилки. Няма жилищен комплекс, в който да не се изгражда нова спортна инфраструктура. Но в едно интервю настина не мога да изброя всички обекти. Към тях ще трябва  да прибавя и десетките километри  велоалеи.
До края на мандата спортната инфраструктура на Бургас ще бъде завършена и тя ще бъде такава, каквато друг град в страната няма да има. Няма такава класация, но ако имаше, по брой спортни площадки и километри велоалеи на глава от населението Бургас щеше да е на първо място.
Има и други значими проекти, които трябва да бъдат споменати. С финансиране от регионалното министерство, които са управляващ орган по програма „Транспорт”, ще рехабилитираме символа на Бургас – Мостика и о-в Света Анастасия. Това ще привлече повече туристи в Бургас и ще включи града в маршрутите на истроическия и културния туризъм.
Предстои окончателното завършване и на другия ни голям обект – МБАЛ и общински медицински център в „ Меден Рудник”. Те ще заработят още през тази година.

Очаквате ли нови големи частни инвестиции?
Големите частни проекти в Бургас са свързани предимно с моловете „Галерия” и „Странд”, които през тази година ще бъдат завършени. През 2012 г. би трябвало да приключи и изграждането на подземния паркинг „Кирил и Методий”. Но аз бих се радвал, ако има повече инвестиции свързани с производство и с тайна заетост. Във връзка с изграждането на новата индустриалната зона предстоят много срещи и разговори в тази насока. В общината специално е назначен екип, който отговаря за това и смятам, че в близките две години ще се появят и инвеститори в различни видове производства.

Предвиждате ли проекти, свързани с енергийната ефективност – енергоспестяващо улично осветление и др. ?
Енергийната ефективност е бъдещето. По отношение на проекта за енергоспестяващо улично осветление в момента правим частични подмени,но ресурсът ни не достига. Затова в капиталовата програма на общината сме предвидили обследване на уличното осветление. То ще направи  пълен одит на това, с което разполагаме.После ще търсим частен инвеститор, за да подменим цялото улично осветление в града. Надявам се законът за публично – частните партньорства, който в момента се гледа в парламента, да ни даде механизъм и ние да го приложим успешно в този си проект.
В градския транспорт безспорно ще имаме пробив. Още  тази година ще приключи процедурата по закупуване на нови автобуси. Целият  проект за интегриран градски транспорт предвижда създаването на ленти само за вътрешноградския транспорт, център за управление на трафика и други дейности,  които няма как да не се отразят благоприятно и върху  комфорта на пътуващите с обществен транспорт.

Ще бъде ли и в Бургас разработен интегриран план  за градско възстановяване и развитие
Без интегриран план, сами, със собствен ресурс,  ние няма да можем  да обезпечим с проекти различните зони в града.  Затова разработването на интегриран план за градско възстановяване и развитие е наложително. Предстои да стартираме процедура по изработването му. Парите са спечелени от проекта, с който кандидатствахме в региналното министерство. До две-три седмици, след като процедурата бъде съгласувана в София,  ще започнем избора на фирма, която да разработи интегрираните планове. Тези планове ще дефинират три зони в града, върху които ще се търси бъдещо въздействие- изготвяне на анализи и на подробни устройствени планове. Те  ще са предпоставка за инвестиции в тези райони в следващия програмен период.

Няма ли интегрираният планн да припокрие Общия устройствен план/ОУП/ на гада?
ОУП зонира територията и предвижда застрояването като характер. Той всъщност е конституцията на градоустройствените планове. ОУП е основа, която определя основните зони – промишлена, жилищна, курортна, и показва развитието на града в определена посока. Но той не влиза в дълбочина и в подробности.  Интегрианите  планове дават сериозни анализи в дълбочина – икономически, социални и градостройствени , като  градоустройството не е основното в тях. Действително в известна степен се припокриват, но в никакъв случай едното не изключва другото. Напротив, допълват се. 

Интервю на Евгения Джорджева