Община Бургас изготвя подземен кадастър

Община Бургас започва работа по изработване на подземен кадастър, който ще подобри управлението на подземната инфраструктура в града, съобщиха от пресцентъра на администрацията. В тази връзка  кметът Димитър Николов свика среща с представители на всички заинтересовани страни – ВиК, EVN, Топлофикация, Бургасгаз, БТК, кабелните оператори, Агенцията по геодезия, картография и кадастър. В срещата взеха участие още зам.-кметът по строителство Костадин Марков и главният архитект Веселина Илиева.

Разработването на географска информационна система на подземните комуникации ще позволи интегрирано управление на водоснабдителната, канализационната, електроразпределителната, телекомуникационна, кабелна и газопреносна мрежа на територията на целия град. Това, от своя страна, ще намали авариите, които често възникват по време на строително-ремонти дейности именно поради липса на информация. Така ще бъдат спестени разходи както на фирмите, така и на Общината.

Подземният кадастър ще бъде изработен под шапката на Общината, но в партньорство и с активното участие на всички заинтересовани страни. На първо време ще бъдат събрани и обобщени наличните към момента данни. Още следващата седмица ще се проведе работна среща на специалисти от фирмите и общинска администрация. Пилотен комплекс при изработването на подземния кадастър на Бургас ще бъде „Зорница“ – той е с новоприет ПУП върху кадастрална карта и с приключили СМР на кабелните оператори.