Обявен е конкурсът за проектиране на зоопарк в Бургас

Общината търси инвеститор за реализацията на мащабния проект

Кметът на Бургас г-н Димитър Николов изпълнява обещание, дадено края на 2010 по време на кръгла маса за проблемите на майките и младите семейства – да осигури поредното място за забавления за децата на града – зоопарк. Предвидено е освен обособени зони за животните, които ще могат да бъдат видени в естествената им среда, той да включва и зона за детски игри, научно-изследователска база,   паркова зона, кафета и ресторанти.

Проектът е част от инвестиционната инициатива на Община Бургас за развитие на зелената система, разширяване на обществените озеленени площи и развитие на туризма.

За реализацията му са отделени 120 декара общински терени на западния бряг на езерото „Вая” в непосредствена близост до кв. „Горно Езерово” (500м), на около 1.5 км от ж.к. „Меден Рудник”, като тази площ е отбелязана като част от парк в общия устройствен план на Бургас.

Прединвестиционните проучвания, поръчани от община Бургас вече са готови и могат да бъдат разгледани в Дирекция „Опазване на околната среда“, ул. „Шейново“ N 24, ет.2 /бивш Профсъюзен дом/ всеки работен ден от 8:30 до 12:30 и от 13:15 до 17:15 часа.

Успоредно с проекта за зоопарк общината дава ход и на друг проект – за стрелкови комплекс в с. Извор. Предстои двата проекта да бъдат подложени на оценки за въздействието върху околната среда (ОВОС). Част са от стратегията на общината за създаване на единна зелена система и развитие на туризма във всичките му форми.