В Приморско обсъждат бюджета за 2012

Започват обществените обсъждания на проектобюджета на община Приморско за 2012 г. От 6 февруари по график ще се проведе поредица от срещи с жителите на различните населени места в общината. На всяка  от тях ще присъства и лично кметът Димитър Германов. Бюджетът ще бъде представен за гласуване на заседанието на общинския съвет на 15 февруари 2012 г.

Бюджетната рамка, която кметът е входирал до общинския съвет, е 16 178 839 лв. Предвидено е 13 603 249 лева от тях да са приходи от местни дейности, а 2 575 590 лева – от делегирани държавни дейности.
От делегираните държавни дейности най-много средства ще бъдат насочени към образованието – 1 379 198 лв., то ще бъде и дофинансирано с 384 047  лв. собствени средства. Предвидени са средства за здравеопазване, почивно дело, отбрана и сигурност и други дейности.

В разходната част от собствени средства най-голямото перо, над 7 млн. лв., са заделени за „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”. Над 3 млн. лв. се насочват към „Икономически дейности и услуги”, а  капиталовите разходи ще бъдат финансирани с  3 268 768 лева.

Общинската администрация ще продължава да развива социалната стратегия, с която Приморско стана известно през последните години. Тя ще продължи да подпомага новородените, като общата стойност на предвидените разходи по това перо са 90 000 лв.  В помощ на младите родители безплатни остават детската кухня, яслите и детските градини.

13 000 лв. са предвидени като помощи при смърт. Финансирането ще покрива транспорта, ковчега и надгробния знак, които се изчисляват на 100 лв. на лице.

30 000 лв. са целевите помощи за социално слабите и лицата с увреждания. 80 000 лв. ще гарантират безплатния обществен транспорт. В проектобюджета може да се види още и, че за своите граждани общината отделя 98 600 лв. за профилактични прегледи и за извънболнична медицинска помощ извън лимитите на РЗОК .

Сигурността през лятото ще бъде подпомогната с 93 000 лв., заделени за издръжка на временната полиция от вътрешността, каквато е практиката в последните години. През изминалата година 30 души от вътрешността на страната бяха командировани в южната община. За първи път местните служители на МВР бяха подкрепени и от разследващ полицай.

Сред второстепенните разпоредители на бюджета с най-много средства ще разполага кметство Приморско – 10 741 219 лв. Със солидна сума ще се разпорежда и ОП «Чистота и озеленяване» – 1 825 480 лв. Кметството в Китен ще похарчи 1 556 683 лв., а  селата в общината ще си поделят 374 996 лв. Най-малка част ще получи Писменово- 47 570 лв.

График за обществено обсъждане на проектобюджет 2012 г.
06.02.2012 г. понеделник – с. Писменово – 16 часа
06.02.2012 г понеделник – с.Ясна поляна – 18 часа
07.02.2012 г. вторник – с.Веселие – 17:30 часа


08.02.2012 г.сряда – Ново Паничарево – 17:30 часа
09.02.2012 г.четвъртък – Китен – 18 часа
10.02.2012 г.петък – Приморско – 18 часа