В Сарафово ще стоят ново рибарско пристанище

Общината е готова с проекта, кандидатства за финансиране

Община Бургас е разработила проект за модерно рибарско пристанище с рибна борса за квартал Сарафово. Това стана ясно по време на общественото обсъждане на бюджет 2012.

Община Бургас ще кандидатства с проекта по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“. Той предвижда увеличаване капацитета на съществуващото пристанище с възможност за трайно пребиваване на 100 рибарски лодки и малки кораби. Ще бъде изградена допълнителна инфраструктура от двете страни на кея. Предвижда се построяване на 8 броя десетметрови понтони с възможност за приставане, престояване, домуване и обслужване на 12 лодки за всеки от тях, зона за риболовни кораби до 20 метра, хелинг за спускане на вода на рибарските кораби, санитарни зони, рибна борса. 

Започва изпълнението и на спечеленият от Община Бургас проект за ВиК – инфраструктура в Сарафово, който освен подмяна на старата канализация ще обхване и изграждането на нова в бъдещите жилищни райони на квартала. 

Готово е проектирането за новата детска ясла, чието строителство ще започне през 2012- та година. Ще бъде поставено и декоративно осветление на крайбрежната тераса. В бюджета още са предвидени и средства за асфалтиране на улици, изграждане на тротоари и нови бордюри. Продължават и разговорите с ръководството на аеропорта относно проектирането и изграждането на шумоизолираща стена.