Димитър Янакиев – председател на Камарата на строителите в България- областно представителство Бургас: Бургаските строители са готови да проектират санирането на панелките

Проектите могат да се съобразят с вече реновираните етажи

Господин Янакиев, известно е, че в следващия програмен период Евросъюзът ще отпуска все повече средства за саниране на старите сгради. Как строителните фирми биха се вградили в  бъдещите инициативи?

В камата на строителите многократно сме обсъждали този въпрос.  Готови сме да се включим в проектирането за саниране. За да се отпуснат някакви пари от еврофондовете, трябва първо да се направи проект, да се изследва сградата, да се прецени от какво има нужда и да се устойности. Да се изчисли и ефективността, която ще се постигне след санирането. Да се предложи на собствениците, като се има предвид, че тези проекти се изготвят срещу заплащане, което се включва  в общата стойност.  Ние сме подготвени да извършим всичко това, но не можем да обикаляме блоковете и да го предлагаме на хората.  Трябва общината или кметствата  да разясняват нужда от саниране, да убедят хората, че старите им блокове биха могли да станат като нови. 
Казват, че панелните сгради са стари, но те са най-издържливи на земетрсения, имат по-меки връзки и по време на земетръс металът поема олюляването. Затова не мисля, че с лека ръка трябва да ги „зачеркнем”. Бихме могли да ги обновим. Санирането е единствения начин да намалим разходите на енергия в тези сгради. Трудно ще е да убедим собствениците им да вложат пари наведнъж. Но в последствие тези вложения ще им се върнат многократно. Тук е ролята на местните власти. Аз съм разговарял с всички кметове от Бургаска област и те са доста ентусиазирани. Някои от тях смятат, че могат да задължат хората да ремонтират фасадите на блоковете. Сигурно могат да се предприемат някакви административни мерки, но не знам дали глобите биха постигнали желания ефект.

От финансиране за саниране ще могат да се възползват само блоковете с изрядни строителни книжа. Мислите ли, че в Бургас има блок без нито един незаконно остъклен балкон? Ако държавата не предложи амнистиращ режим или начин за узаконяване на тези остъклявания, няма ли да се стигне до абсурда отново да се връщат европари? 

Според българските закони незаконните постройки се събарят, не могат да се узаконяват. Иначе държавата щеше да се възползва от правото си и вместо да събаря някои от обектите, щеше да ги узаконява и да ги предоставя на граждани, които имат нужда от тях.
Не знам дали в дадения случай държавата ще направи някакъв компромис. Но е ясно, че въпросът със санирането на сградите ще бъде нейна първостепенна грижа, защото България ще бъде длъжна да намали енергоемкостта. Дори в производството си за единица продукт ние харчим два пъти повече енергия от страните в Западна Европа Ние не ползваме ефективно енергията и в жилищата, хабим я.
Въпросът със санирането на жилищните сгради е много сложен не само заради незаконните остъклявания. Според изискванията всички собствени на т.нар. етажна собственост трябва да бъдат съгласни за тази реконструкция, която ще трябва и да изплащат. По този въпрос съм разговарял с много хора, повечето казват, че това не им е нужно. Очевидно сега не могат да преценят,  че вложените сега 1000 – 2000 лева, ще им се възвърнат многократно само за  2-3 години от спестената енергия.


А какво да правят хората, които вече са вложили пари, санирали са своите апартаменти и са остъклили балконите, което е също мярка за енергийна ефективност?

Много хора вече са направили това, то личи по шарените фасади на блоковете –  всеки си е боядисал етажа в цвят, какъвто си е харесал. Мисля, че трябва да се вземат мерки за уеднаквяване фасадите на сградите. Не казвам, че направеното трябва да се събори. Би могло да се изисква последващите действия да са съобразени с вече направеното. Или ако в един блок са санирани добре 4 или 5 етажа, и само 1 етаж изглежда различен, значи нещо по него трябва да се донаправи. И това трябва да се изисква от собственика на този апартамент.

Интервю на Евгения Джорджева