Модернизират уличното осветление в Бургас

До лятото с нови осветителни тела ще са 82 улици

В началото на февруари започна изпълнение на първи етап от проекта „Енергийно ефективна реконструкция и модернизация на уличното осветление в град Бургас”, съобщават от община Бургас.
Въпреки лошите климатични условия вече са сменени осветителните тела на бул. “Демокрация“ – от светофара при пресечката с „Д. Димов“ до  пресечката с бул. „Ст. Стамболов“ . Демонтирани са старите луменисцентни лампи и са монтирани нови – 133 броя натриеви лампи високо налягане. За по-добра осветеност на пешеходните пътеки и кръстовищата осветителните тела са по три броя на стълб.

Следващият участък, предвиден за модернизация, е бул. “Ст. Стамболов“ –от “Проф. Якимов“ до „Никола Петков“, от „Никола Петков“ до „Демокрация“ и двете кръгови кръстовища до „Метро“ и „Мираж“. Там ще бъдат монтирани по две осветителни тела на стълб – общо около 390 броя. Поетапно се продължава по ул. “Струга“, пл. “Трапезица“ и т.н.

 Ключов момент в реконструкцията е въвеждането на  автоматична система за управление и контрол.След монтажа на осветителните тела касетите за улично осветление ще бъдат оборудвани с необходимите устройства и чрез GSM сигнал ще бъде направена връзка със стационарната система за управление.

Системата ще осигурява контрол, мониторинг и обратна информация за състоянието на уличното осветление.Контролът на уличното осветление ще се осъществява от единен център за управление, който ще включва и изключва независимо един от друг даден обект /улица или линия/, като обектите  могат да се обединяват по общ признак, например главни улици, квартални улици, улици с голям трафик, улици с учебни и детски заведения, паркове и др. Един обект ще може да бъде причисляван едновременно към различни групи. 

Мониторингът ще позволява лесно наблюдение и бърза реакция, ефективно опериране с данните, бърз достъп до записаната информация.Обратната връзка ще дава възможност за следене на реалното състояние на уличното осветление, оценка на моментната консумация на ток – незаконно присъединени външни консуматори, нерегламентирано включване на уличното осветление, изгорели осветители, къси съединения.

Първи етап на проекта включва модернизация на уличното осветление при входно-изходни, главни градски артерии и Централна градска част. Очаква се той да бъде изпълнен до началото на юни 2012 г.