Обявиха промените в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие

Опростяват процедурата за концесионерите

50% от плажа – свободна безплатна зона

Директорът на дирекция „Концесии” в МРРБ Милен Топалов обяви предстоящите промени в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие на ежегодната среща по проблемите на туризма, която се проведе днес в Областна Управа Бургас.

Процедурите по концесиите ще бъдат облекчени и вместо досегашните 8 до 10 ще отнемат 4 месеца, а договорите ще могат да се прекратяват в края на сезона. Към момента концесионните договори са 33, а тези за наем 42, т.е. новите обезопасени плажни ивици са 23. Проблемна е само концесията на плажа в Черноморец, за която в момента се водят дела, като след приключването ще се обяви нов конкурс. Цените на концесиите, към които няма интерес ще се намалят с до 50%.

Множеството жалби срещу некоректни концесионери са причината за регламентирането и на свободните от шезлонги и чадъри безплатни зони. Почиващите масово се жалват, че буквално няма къде да стъпят на плажа, без да им поискат пари. Достъпни за всички вече ще са 50% от пясъчната ивица, които ще бъдат равностойни на платената зона като достъп до морето и следва да са стриктно обозначени. Коректността на наемателите ще се проверява чрез геодезически измервания и всяко отклонение от изискванията ще води до санкции.

Въвеждат се и ясни и нови дефиниции и понятия за „брегова ивица”, „водни атракциони”, „преместваеми обекти” и „прилежаща територия”.

Предвидени са нови, по-високи санкции за всички нарушители, включително и за незаконният добив на пясък.

Регламентира се и изграждането на още плажове, като това може да стане чрез изкуствено увеличаване територията на вече съществуващите или естествено – чрез изграждане на брегозащитни съоръжения.