Строят пречиствателна станция във Ветрен и Банево

Започва реставрацията на „Аква Калиде – Термополис”

Очаква се тази година да започне строежът на канализация и пречиствателна станция за Ветрен, Банево и Минерални бани – стана ясно по време на обществените обсъждания на бюджет 2012 в двата бургаски квартала. Участие в тях взеха зам.-кметът по култура и образование Йорданка Ананиева, зам.-кметът по евроинтеграция Атанаска Николова, директорът на териториална дирекция „Освобождение“ Мария Михалева,  общински съветници. 

 Проектът на Община Бургас за изграждане на канализацията е готов и вече е подаден в Министерството на околната среда и водите.

Във Ветрен Йорданка Ананиева запозна жителите на квартала и с реализацията на друг важен и мащабен проект, който трябва да започне в началото на лятото. Той включва консервация, реставрация и социализация на древния град „Аква Калиде – Термополис” в района на Минералните бани и банята на Сюлейман І Великолепни от 16-и век, намираща се между Ветрен и Банево. Проектът включва още обособя ване на етнографски и музеен комплекс и благоустрояване на пространството. Идеята е зоната да се развие и превърне в атрактивна туристическа дестинация. 

През 2012-та ще стартира изграждането на нова детска градина в кв. Банево. Ремонт предстои да бъде извършен и на детската градина във Ветрен. Там ще бъдат въведени мерки за енергийна ефективност – саниране, смяна на дограма и газификация, с което значително ще се подобрят условията за отглеждане на децата и ще се намалят разходите за отоплението й. 

Предвидено е още обособяване на велоалея от Ветрен до Минералните бани, екопътека в парка и покритие на новия басейн там. Предстои проектиране и изграждане на светофар в квартала на кръстовището Бургас – София – Минерални бани. 

Довършване на предпазния парапет край пътя, легнал полицай или предупредителен пътен знак на алеята между МБАЛ „Дева Мария“ и детската градина, подобряване почистването на квартала и ремонт на улиците, искат жителите на Ветрен. Довършване на спортното игрище, нова детска площадка и ограждения на гробищния парк са исканията на жителите на Банево. 

Цялостен ремонт на улиците в двата квартала ще бъде извършен едва след полагане на канализацията. Останалите предложения ще бъдат взети под внимание преди проектобюджета да бъде гласуван от Общинския съвет.