Строят увеселителни паркове и спортни съоръжения с кредит от JESSIKA

Европейската инициатива осигурява нисколихвен кредит от 110 млн. лв. на 6  български града

С финансовата помощ на програма JESSIKA до 2015 г. в Бургас може да бъде изграден  увеселителният парк „Езеро” с  атракцион „Бургасленд” и аквапарк, експоцентър „Флора”, картиг писта  и много други спортни съоръжения, каза кметът Димитър Николов при представянето на инициативата в хотел „Приморец”. За да запознае бизнеса с възможностите, които дава новата европейска инициатива, в Бургас дойде лично министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова.  JESSIKA е финансов инструмент, който дава възможност бизнесът активно да се включи в реализацията на проекти за облагородяване на градската среда. 

Големите градове в страната досега са били ощетявани от ОП „Регионално развитие”, съгласи се министър Павлова. Затова следващия период на програмата ще бъда насочено именно към тях  на принципа на директно предоставяне на средства. Новият кредитен механизъм, който бе представен в Бургас, е един от начините да се обединят усилията на  общините и частния бизнес в създаването на съвременна градска среда. 
 
JESSIKA/ Съвместна европейска инициатива за устойчиви инвеситиции в градските райони/ стартира в страната след подписване на споразумение между Европейската инвестиционна банка и Регионалния фонд за градско развитие АД /РФГР/. По салата на това споразумение фондът получава мандат за управление на 36.9 млн. лв. от ресурса на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г., а неговият водещ партньор – Societe Generale Експресбанк поема ангажимент да дофинансира проектите с двойно по-голяма сума – 73,8 млн. лв. Така до средата на 2015 г. в проекти за устойчиво градско развитие ще бъдат инвестирани общо 110 млн. лв. 

Инициативата е насочена към шестте големи града на България – Бургас, Варна, Русе, Плевен, Пловдив и Стара Загора. Чрез заеми или чрез дялово участие ще бъдат финансирани проекти на общини, частни инвеститори и публично-частни партньорства. От фонда обещават лихвените проценти да са под пазарните нива, а връщането на инвестициите да става в срок до 20 години. 

При одобряването на проектите конкуренция на бизнес ниво няма да има. Няма и резервирани обеми за различните градове. Единствените условия са предлаганите проекти да са в урбанизирани територии, да съответстват на ОУП, да имат значим обществен ефект и способност да генерират приходи. JESSIKA е една от малкото финансови програми, за които проектите не се изчерпват само с физическото им изграждане. Критерии при одобрението им ще бъдат и начините на менаджиране и възможностите за бързо връщане на инвестицията. С подкрепата на общината бизнес идеите могат да бъдат реализирани върху общински, държавни или частни терени. 

Новият кредитен механизъм дава възможност за конкретно прилагане на публично частното партньорство. Намеренията на общините и на бизнеса за облагородяване на градската среда вече ще вървят в пакет. 

След като финансовият ресурс на фонда не е разпределен в квоти за различните градове, очевидно от значение ще е бързината, с която ще се разработят проектите. Бургаският бизнес вече е готов със своите предложения, които ще бъдат внесени в общината през следващата седмица, каза председателят на строителната камара в града Димитър Янакиев.   От своя страна кметът Димитър Николов увери, че целият административен капацитет на общината ще е на разположение бързо да приеме и придвижи проектите до тяхното одобрение. Финансовият размер на програмата е достатъчно голям, за да бъдат в Бургас изпълнени всички добри намерения.