Увеличават 4 пъти капацитета на пречиствателната станция в Китен

Община Приморско спечели  европроект за над 42 млн. лв.

Община Приморско спечели проект  „Интегрирани инвестиционен проект във водния сектор на агломерация Приморско – Китен” по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” Договорът за безвъзмездно финансиране на стойност 42 419 124, 25 лв. бе подписан на 3 февруари 2012 г. от министъра на околната среда и водите Нона Караджова и кметът на община Приморско Димитър Германов. С еврофинансирането ще се извърши модернизация на пречиствателната станция в Китен, капацитетът й ще се увеличи  4 пъти, за да отговори  на бързите темпове, с които се развива община Приморско.

Приморско и Китен, като туристически дестинации, имат специфични особености. В момента в двете населени места жителите са  4 822, но през летния сезон населението нараства многократно. Пречиствателната станция, която събира отпадъчните води на Приморско, Международния младежки център и Китен сега е с капацитет за 29 000 жители. Тя е въведена в експлоатация през 1980 г. и реконструирана през 1999 г. Станцията работи без да отстранява биогенните  елементи. След реконструкцията през 1999 г. качествата на пречистената вода отговаря на условията за втора категория приемник.

С реализацията на европроекта пречиствателната станция в Китен ще увеличи капацитета си и вече ще може да обслужва до 120 000 жители през туристическия сезон.

Проектът предвижда и инвестиции във водопроводната мрежа на Приморско и Китен,  изградена в периода 1930-1978 г. Довеждащите водопроводи и вътрешната водопроводна мрежа в двете селища са изпълнени от  етернитови, стоманени и поцинковани тръби. Вътрешната водопроводна мрежа е изградена напълно, а през последните години са извършвани и частични ремонти на водопроводите с полиетиленови тръби, главно със средства на водоснабдителното дружество.

След реконструкцията загубите на вода и на инфилтрацията към канализационната система ще бъде намалена. Инвестицията ще помогне и за осигуряването на необходимите количества питейна вода при поносими икономически параметри.

Според условията на договора проектът трябва да бъде изпълнен за 39 месеца.