Ще има ли амнистия за масовите незаконни остъклявания?

При саниране държавата обещава да се съобрази със състоянието на жилищните сгради

През следващите няколко години  един от основните  ангажименти  на държавата ще е да намали енергоемкостта в жилищните сгради. Еврофондовете ще насочват все повече средства за саниране на старите сгради и през следващия програмен период. България вече очаква одобрението на проекта за финансиране на енергийната ефективност в жилищния сектор, така във фокуса на вниманието влизат над 700-те хиляди панелни жилища в страната и техните милион и половина обитатели. Голяма част от собствениците, за да постигнат желания и от Европа енергоспестяващ ефект,  са дръзнали да остъклят балконите и да санират жилищата си без нужните разрешения. Напълно е възможно сега те да бъдат наказани за това дребно беззаконие. Ще избегнат наказанието само, ако законодателят помисли за амнистиращ режим или за легализиране на вече изграденото. В противен случай програмата за саниране може да бъде блокирана и България отново да изпадне в нелепата ситуация да връща неусвоени  пари от спечелени европроекти.

„Схемата „Подкрепа за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради” ще бъде инструмент за установяване на работещи устойчиви решения и формиране на новата модерна национална жилищна политика. Тези мерки ще бъдат част от стратегическата визия за жилищния сграден фонд. Тя ще включва и усъвършенстване на нормативната уредба на всички нива.”,  уверяват от Министерството на регионалното развитие и благоустройството в отговор на въпрос от „Строителство Море”. 

Според експерти от министерството за всяка сграда ще се търсят индивидуални и гъвкави решения,  съобразени със съществуващото й състояние. Обновителните дейности ще включват всички предписани мерки в обследванията за енергийна ефективност, като ще се търси и постигането на хармонизиран архитектурен вид.

Според строителите, обаче, за да се извърши обследване и да се издаде технически паспорт на сградите, те трябва да бъдат възстановени така, както са предадени за експлоатация. Сега действащите нормативи третират всяка промяна във фасадите на сградите за незаконна и тя не може да бъде узаконена. В България незаконно изграденото се събаря. 

За нарушителите нищо няма да е безплатно. След като веднъж са вложили средства в подмяна на дограми, остъклявания и саниране на фасадата, възможно е сега да бъдат принудени да съборят изграденото за собствена сметка. После повторно да платят за всичко това с утехата, че европейските пари ще покрият половината от сумата, а останалото могат да изплащат при преференциална лихва. Но този път към общата сума по ремонта ще бъдат включени и извършване на обследване, което да предпише мерките за енергийна ефективност, проекта и техническия паспорт на сградата. Целта ще е фасадите на сградите да имат единна визия . И да се усвоят парите от еврофондовете.

Проектът
Дирекция „Жилищна политика” в Министерството на регионалното развитие и благоустройството е подала проектно предложение в Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. на 31.12.2012 г. Схемата „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради” е с общ бюджет 63 млн. лева. След одобрението на проекта ще стартира и кандидатстването от страна на сдруженията на собствениците. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ, която ще им  бъде предоставена е 50 млн. лв. С тях собствениците ще могат да финансират само половината от дейностите по санирането. Останалите 50% ще трябва да осигурят от собствени средства. Затова от общия бюджет по програмата се създава и фонд жилищно обновяване с 13 млн. лв., който ще предоставя нисколихвени заеми и банкови гаранции на собствениците, които нямат собствен ресурс за съфинансиране.

Условията
За да получат финансиране собствениците трябва да са регистрирали сдружение, а сградата да има изрядни строителни книжа. Да е извършено обследване и да е предвиден енергийният ефект от санирането, да е изготвен проект. Всички собственици на апартаменти в кандидатстващия за саниране блок трябва да са дали съгласието си и да гарантират, че ще изплащат евентуалния кредит. За да осигурят възможност на съседите си да се възползват от европарите, обитателите на  остъклени балкони ще трябва да ги разрушат.

Статистика
Според статистическите данни в Бургаска област стоманобетонните блокове са над 7 500. Голяма част от тях са строени преди повече от 30 години. Масовото панелно строителство в Бургас започва в периода 1970 – 1980 година. По тази технология са построени най-големите комплекси в града. Счита се, че „животът” на панелките продължава 70-80 години. Т.е. в средата на 21 век първите бургаски блокове вече няма да бъдат „физически живи”. А основните характеристики на по-голямата част от тях днес са липса на изолации, некачествени дограми, остарели отоплителни системи и пилеене на стотици левове по отопление, което изтича на вън.

Въпреки това панелните блокове не бива да бъдат „зачерквани” с лека ръка, смята Димитър Янакиев, председател на камарата на строителите в Бургас. Заради меките си връзки те са най-устойчивите на земетресения сгради. В тях живее голяма част от населението на Бургас, за това на панелните блокове трябва да се осигури бъдеще, а то минава през санирането.

Много от обитателите на панелки вече са го направили. Комплексите станаха шарени, а фасадите на блоковете – разнообразни. Външните стени на част от апартаментите са облепени и пребоядисани в цвят, какъвто си е харесал собственикът. Някъде дограмите са сменени, другаде – не. Повечето от балконите са остъклени. И вероятно е постигната някаква енергийна ефективност. Всеки го е направил според собствените си възгледи за естетика и удобство. За да се избегнат бюрократичните усложнения, забавяния и допълнителните плащания, почти всички собственици са извършили реконструкциите без проект от общината и без разрешение. Засега остава неясно какво ще се случи с инвестициите им, след като държавата и общините изведнъж решиха да се погрижат за градския пейзаж и да въведат сградна естетика чрез проектите за саниране.