Дават на домсъветите междублоковите пространства за стопанисване

Плановете за „Зорница” и „Славейков” са готови, ентусиазъм сред собствениците няма

Готови са актуализираните подробни планове, които определят прилежащите площи на всеки от блоковете в бургаските комплекси „Зорница” и „Славейков”, съобщи главният архитект на общината Веселина Илиева. Стартирала е процедурата по изготвяне на подробен план и за к-с „Изгрев”. 

Наредбата към Закона за етажната собственост изисква прилежащите площи да бъдат предоставени за управление и стопанисване на собствениците във всеки от блоковете. Община Бургас е сред първите в страната, които вече са се съобразили с изискванията на закона и са започнали урегулиране на поземлените имоти. Промените са доброволни, общината не цели да изсипе задълженията си върху собствениците. Право да ползват  тези терени ще имат само етажните собственици, които са пожелали да облагородят терена край блока си.

Сега инициативата остава в ръцете на домсъветите, те трябва да поискат да управляват прилежащите им площи. Но върху тях те няма да могат свободно да строят. Собствениците имат ограничени вещни права върху тези  територии,  уточнява арх. Илиева. Под стопанисване законът разбира единствено почистване, облагородяване и озеленяване – всичко, свързано с поддръжката. Строителство не се допуска, тай като земята не е тяхна собственост, носители са единствено на право на строеж.  Земята си остава публична общинска собственост. За изграждането дори на гараж или беседка те трябва да поискат учредяване на права за строеж, както регламентира Законът за общинската собственост.

Голяма част от прилежащите имоти  в комплексите „Зорница” и „Славейков” са урегулирани така, че всеки от блоковете да има собствени регулационни граници. Счита се, че това ще улесни стопанисването на имотите.  Малко са случаите, в които, за да се спазят нормативните изисквания,  2 или 3 блока попадат в един урегулиран имот. 

Ентусиазъм сред собствениците, обаче, засега не се забелязва. В Бургас  няма домсъвет, който да е поискал да стопанисва прилежащата към блока площ.  Голяма част от блоковете дори не са регистрирани като етажна собственост, а домсъветите не са влезли в пълната си роля. Когато това стане, вероятно те първо ще насочат усилията си към ремонти във входовете и общите части на блоковете. Красивите, озеленени и облагородени междублокови пространства  ще останат за бъдещето.