Завършват пътен възел „Юг” до 15 юни

Пътен възел „Юг” ще бъде готов до 15ти юни, това съобщи кметът на Бургас, Димитър Николов по време на открито телевизионно студио. В заключителна фаза са проектите за озеленяване и осветление на съоръжението, което е част от планувания голям обход на Бургас, целящ извеждане на летния трафик от града.

Пътен възел „Запад“ също е част от проекта за отклоняване на автомобилния поток. По думите на кмета Николов, в момента там се работи по преместване на мрежата подземни комуникации – кабели, водопроводи и тръбопроводи. След като това стане, ще може да започне процедурата по изграждане на полудетелина и мостовите конструкции на надлеза. Новото съоръжение ще преминава през жп линиите на входа на Бургас, по улица „Крайезерна“ и ще излиза до стадион „Черноморец”. „Крайезерна“ ще бъде разширена и ще стане четирилентова, а по улицата ще има минимален брой светофари, за да се улесни допълнително движението.

Димитър Николов се надява обходът на града да бъде реализиран максимално бързо, за да се избегнат задръстванията, до които ще се стигне след завършването на автомагистрала „Тракия.“ Прогнозите са за 25-35 процентно увеличаване на транзитния поток към Южното Черноморие, който поради липсата на алтернатива сега минава през центъра на града.