Обследват още 10 емблематични сгради в Бургас

Общината слага край на безотговорното отношение към старите сгради

Подготвят се документите за обследването на още 10 стари емблематични за Бургас сгради, съобщи главният архитект на общината Веселина Илиева. В края на ноември миналата година комисия, включваща представители на инспектората към Министерството на културата и Националния институт за недвижимо културно наследство извърши обследване на първата партида от 10  стари сгради в централната част на Бургас. Част от тях са недвижими културни ценности и определят архитектурния облик на града.  

Обследвани са конструкциите, фасадните намеси, уточнени са собствениците на сградите и възможностите за привеждане в съответствие. Комисията е готова с констатациите си, протоколите са подписани и много скоро собствениците ще получат заповеди с указания какво да предприемат, за да приведат сградите в необходимия вид. 

Те ще бъдат задължени  да ремонтират фасадите и да съхранят автентичния им външен вид. Занемарени, олющени, „кърпени” с неугледен ремонт, някои от старите къщи в центъра на града сега дори са опасни за преминаващите.  

По-специално е отношението към сградите със статут на паметници на културата. От фасадите им ще трябва да се премахнат всички нерегламентираните намеси, както изисква Законът за културното наследство. Ако не го направят в указаните срокове, собствениците ще бъдат санкционирани.
Четири от всички обследвани сгради са държавни и общината ще поиска от държавата да се погрижи за собствеността си. Предписания за задължителни ремонти по фасадата ще бъдат направени за  зданието, в което се помещава Районния съд, /Стария съд/. Обновяване предстои на сградата със смесена  – частна и държавна собственост,  на ул. „Апостол Карамитев” 1. Сред частните сгради, чиито собственици ще получат предписания за задължителна реконструкция на фасадата, са сградата на пл. „Свобода” 4 /кафе „Силвър”/, на ул. „Граф Игнатиев” 7 /Старият конак  – зад ЕВН/, къщите на ул. „Батенберг” 26 и 34, на ул. „Възраждане” 28 и др.