Отдадоха под наем три от плажовете в областта

За останалите девет няма кандидати

Дванадесет плажа в област Бургас бяха обявени за отдаване под наем тази година. Търговете за тях се проведоха на 30 март, като кандидати се явиха само за три плажни ивици, съобщават от областната администрация.

Тръжните процедури стартираха с морски плаж „ Къмпинг Делфин”, намиращ се в община Царево и обявен с начална годишна наемна цена от 13 041 лв. Желаеща  да стопанисва плажа бе само една фирма- „Ринг II” ЕООД гр. Пловдив. Без проблеми в документацията и с предложена цена от 17 400 лева фирмата бе обявена за спечелила търга.

Значително по-голям бе интересът към морски плаж „Бургас-централен” с  първоначална тръжна цена от 127 031 лева. Днес на търга се явиха три фирми- „Бургас бийч”ЕООД, ЕТ„Димитър Чиповски” и „Булгариен Директ Райзен”ЕООД. След обстойно разглеждане на документацията в запечатаните пликове, комисията допусна до втори етап на търга, а именно отваряне на ценовите предложения и трите фирми. В присъствието на представители на фирмите и медии стана ясно, че най-висока цена от 217 000 лева е предложила „Булгариен Директ Райзен”ЕООД, която бе класирана на първо място. Втората по-големина сума е 130 000 лева и бе дадена от ЕТ „Димитър Чиповски”.

Последният търг бе за морски плаж „Устие на река Велека” с начална тръжна цена от 11 499 лева. Един единствен бе кандидатът за него. След одобряване на подадената документация и предложена сума от 11 641, 20 лева, класирана бе „Синсофт”ЕООД.

Процедурата по финализиране и сключване на договори със спечелилите фирми ще бъде факт след изтичането на четиринадесет дневния срок, предвиден в закона за обжалване и възражения пред Бургаски административен съд.