Стартира системата за екологичен мониторинг в пристанище Бургас

Въздухът и водата са в норма, сочат контролните замервания

Състоянието на замерваните параметри на въздуха и водата в Бургаския залив са в допустимите стойности, показват първите контролни замервания, направени от системата за екологичен мониторинг  в пристанище Бургас. Малкото отчетени отклонения не се дължат на експлоатационната му дейност, уточняват от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”. Системата официално бе пусната в експлоатация на 15 март т.г., след като екип от италиански експерти, съвместно с български специалисти, приключи монтажа на цялото оборудване.

Мониторинговата система е монтирана в бургаския порт по програма „Екологосъобразно управление на пристанищата от трансграничния коридор”  ECOPORT 8, която се финансира със средства на ЕС по Оперативна програма за транснационално сътрудничество в «Югоизточна Европа 2007-2013». Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”  е събенифициент и един от двата български партньора по проекта. Останалите партньори са пристанищни власти и научни институти от Италия, Албания, Румъния, Черна гора и Гърция. Бюджетът по проекта е 324 200 евро, като 15% от тях осигурява Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

В пристанище Бургас системата ще изследва проби от водата и въздуха, за да отчита влиянието на пристанищната дейност  върху състоянието на средата.

В три мониторингови точки с интензивен корабен трафик и товаро-разтоварни операции
са поставени сонди за вземане на проби от морската вода. Монтирани са измервателни станции, снабдени със собствено захранване, които по електронен път изпращат данни за контролните проби в базата данни на системата. Информацията е достъпна чрез интернет сайт. Преди да бъдат публикувани, суровите данни се валидизират от специалист.

За състоянието на водата в акваторията на пристанище Бургас без прекъсване следи многопараметричната сонда със сензори за pH, температура, мътност, хлорофил, синьо-зелени водорасли, нефтопродукти и др. Друга 3D сонда регистрира скоростта и посоката на течението.

Чрез многокомпонентен монитор система следи и качеството на въздуха в района.
 
Крайният срок за приключването на проекта е 30 юни 2012 г. На 8 юни 2012 г. на открита международна заключителна конференция в Бургас експерти ще представят резултатите от изпълнението на дейностите по проекта и ще споделят наблюденията си за състоянието на околната среда в района на двете пилотни пристанища – Бургаското и това в Бар, Черна гора.