Строителството се „събужда” след кризата

Браншът отправя поглед към възможностите за публично-частни партньорства

В Бургаски регион строителният бранш постепенно започва да излиза от песимизма с надеждата за ново раздвижване. След като кризата порази инвестициите в курортното и жилищното строителство и замрази пазара на имоти, сега строителите насочват очакванията си към нови пазарни сегменти. Най-много надежди се залагат на бъдещите възможности за публично-частни партньорства с общините.

Раздвижване
Първите признаци за съживяване на строителния отрасъл се появиха още през миналата година, доказват го цифрите. Само в Бургас, според информация от главния архитект Веселина Илиева,  са издадени 755 разрешения за строеж. Впечатляващо е, че сред тях има и разрешения за изграждането на промишлени предприятия  – частни инвестиции в малки производства, насочени основно към промишлена зона „Север” и Долно Езерово.  409 от издадените разрешителни са за инфраструктурни обекти – пътища, паркинги, електроснабдителни и ВиК съоръжения, за газификация. По-малко на брой са разрешенията за изграждане на нови сгради.
За тази година, по данни от Камарата на строителите,  в Бургаска област са издадени разрешения за построяването на около 1400 апартамента. Нищожно малко в сравнение с минали години, когато в областта се строяха десетки хиляди жилища, коментира Димитър Янакиев, председател на бургаската структура на Камарата на строителите в България.
В строителния регистър фигурират около 400 фирми от Бургаска област . Предполага се, че от тях активно работят не повече от 200. Останалите чакат да се появи възможност за работа.
При издаването на разрешения за строеж законът изисква в съответната община да бъде представен договор за строителство с определена фирма, която притежава нужните квалификационни норми за изграждане на дадения обект. Контролът е поверен на общините и РДНСК. Често обаче това правило се нарушава, казва Димитър Янакиев. Инвеститорите получава разрешението за строеж без такъв договор, после започват да набират кадри, някои от които не са включени в строителните регистри.  Законът се нарушава, но поради сложността на проверките, контролът е занижен.

Очаквания
През следващите няколко години строителите очакват раздвижване на дейността си не само от инфраструктурните проекти, които ще се реализират с помощта на еврофондовете.  Те вече са готови да се включат и в санирането на старите жилищни сгради. Фирмите са заявили своите възможности не само като изпълнители на предписаните дейности, но и в предварителните работи по обследването на сградите и извършването на енергиен одит.
Очакват и правилника, по който ще се прилага Законът за публично-частното партньорство. Камарата на строителите в Бургас е готова с няколко проекти на свои членове, които биха могли да се реализират в партньорство с общините от областта. Бизнесът се надява Законът за публично-частното партньорство и поднормативните актове към него ясно да регламентират отношенията между държавата и общините с частния сектор по социално значими дейности, осигуряващи качествени и достъпни услуги от обществен интерес.