Узаконяват остъклени балкони в Бургас

Това е първата стъпка към санирането с европейски пари

По искане на граждани в Бургас вече са стартирали процедури по узаконяването  на остъклени балкони. Шумът около нерегламентираните стъклени ограждения и вероятността те да бъдат разрушени притесни десетки хиляди бургазлии и накара някои от тях да потърсят необходимата законова форма. Сега, освен за нови остъклявания, в община Бургас се издават и разрешения за вече реализирани, обясни главният архитект на Бургас Веселина Илиева . 

Законът регламентира как точно трябва да се извърши това. Всеки, който иска да остъкли балкона си или вече го е направил, но без разрешение за строеж по чл.147 от ЗУТ, може да подаде искане в съответната териториална дирекция. Процедурата е облекчена. За балкони, които не са на главни и магистрални улици, оформящи облика на града, проекти не са нужни, уточнява арх. Илиева. Необходими са единствено нотариален акт, скица – извадка от кадастралната карта и регистъра за конкретния апартамент, издадена от служба Геодезия, картография и кадастър, и конструктивно становище. 

Саниране
Узаконяването на остъклените балкони е първа стъпка към възможността  собствениците да се включат в програмата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради по оперативната програма „Регионално развитие“. Европейските средства ще могат да ползват само сгради с изрядни технически книжа.

Процедури
Регионалното министерство вече обяви процедурата по избор на проектни мениджъри за обособените 7 зони в страната. Бургас попада в Югоизточния район заедно със Сливен, Стара Загора, Ямбол и Казанлък. Министерството ще приема оферти до 5 април.
Предстои и процедура за избор на изпълнител за изготвяне на техническите паспорти на сградите, които са основно условие за включване в списъка.
Проектният мениджър ще е звеното, което ще внася в министерството предложенията за включване в проекта. Той ще преценява до каква степен са изпълнени изискванията, ще има ангажимент да изготви доклада и одита по енергийна ефективност, ще даде предписанията.
Въпреки, че не е бенефициент по тази програма, общината се подготвя да окаже съдействие на гражданите по отношение на техническата документация, а също и с методическа помощ, доколкото това е в нейните пълномощия. . 

Условия
Първото условие за участие в програмата е регистрацията на сдружение на собствениците в сградата като юридическо лице. Сградата ще трябва да има  технически паспорт, който ще се издава след извършване на конструктивен и енергиен одит. На базата на тях ще бъдат изготвени предписанията за дейностите, необходими за оздравяване на зданието. Така ще станат ясни и парите, които ще трябва да вложат в санирането.
 За извършването на обследванията, за изготвянето на техническия паспорт  и предписанията собствениците няма да дължат никакви пари –  финансирането се поема от програмата. Но за да е сигурно, че след получаването на техническия паспорт те няма да се откажат от намерението да санират сградата си по тази програма, всеки от тях ще трябва да внесе 500 лева като гаранция към държавата. Ако решат да не продължат начинанието, с тези пари ще се покрият разходите по обследването, а собствениците ще получат документ, който в бъдеще ще ги насочва за мерките по оздравяването на блока. Ако започнат строително – монтажните дейности, внесената сума ще се приспадне от субсидията.
Със свои пари собствениците ще финансират  50% само от строително-монтажните работи, другата половина осигурява програмата.
Според предварителните ориентировъчни изчисления за пълно санирането на 1 кв. м жилищна площ ще са нужни около 120 лв. собствено финансиране. Или за стандартен двустаен апартамент сумата, която собствениците ще трябва да приготвят, възлиза на 5-6 хил. лв.  Остойностяването е направено на базата на програмата ПРООН, по която от 2007 г. до 2011 г.експериментално бяха обновени монгофамилни жилищни сгради в различни градове на страната.
Към всяка от сградите ще се подхожда индивидуално, в зависимост от моментното й състояние.

Състояние
Най-голяма необходимост от обновяване имат панелните блокове. В Бургас по-голямата част от тях са строени между 1972 и 1985 г. По-късно в града започва масово строителство с друг тип конструкции, но и тези сгради вече имат нужда от саниране. Според арх.  Илиева обновяване трябва да се извърши и на част от сградите, построени през първия „бум” на масовото строителство – до 1996 г..
По данни на конструктори, панелките имат 50 години живот. Единственият начин той да бъде удължен е санирането. В зависимост от годината на изграждане и начина на стопанисване различните блокове имат различни потребности. На някои от тях вече се налага оздравяване и на сградната инсталация –  това също може да бъде включено в програмата за финансиране. Така ще бъде помислено не само за енергийната ефективност, но и за конструтивната стабилност. Няма да бъде възможно да се харчат пари за външно саниране на сграда, ако не е осигурен нейния стабилитет. 
Досегашните усилия на собствениците да постигнат някаква енергийна ефективност чрез смяна на дограми и външни изолации ще бъдат отчетени. Но не е изключено да се наложат допълнителни надграждания – до сега санирането е извършвано като текущ ремонт , без обследване на сградите.