Детски център с външен асансьор изграждат в Черноморец

Центърът за рехабилитация и социална интеграция на деца с увреждания, който започна да изгражда община Созопол, ще се помещава в  сградата на здравната служба в Черноморец. Центърът ще е с капацитет за 24 деца. За целта сградата ще бъде санирана и адаптирана към потребностите на децата. Ще бъде монтиран и външен асансьор, за да бъде центърът достъпен за всички, които ще ползват услугите му.  Дворът ще бъде благоустроен и озеленен, ще бъдат монтирани детски съоръжения. Ще бъде и 100-годишното дърво от рядък вид, което расте в двора на досегашната здравна служба. 

Детският център в Черноморец се изгражда по Програмата за трансгранично сътрудничество България – Турция. Проектът представиха в Созопол кметът на българската община Панайот Рейзи и  Ахмет Дургун – кмет на община Алпуллу. Проектът е с продължителност 18 месеца, общата му стойност е 320 526 евро. От тях за българската страна са предвидени 176 530 евро за строително – ремонтни работи и 51 729 евро за оборудване на центъра в Черноморец. .

В Турция ще извърши рехабилитация на част от сграда на обреден дом в Алпуллу, който ще бъде адаптиран  за Център за възрастни хора, уточняват от пресцентъра на община Созопол.