Няма кандидати за енергийно обследване на блоковете в Бургас

Програмата по обновяването на панелките с европари не може да стартира

Няма кандидати за енергийно обследване в Югоизточен планов регион, в който попада и Бургас, по програмата за обновяване на жилищните сгради на ОП „Регионално развитие”. Това стана ясно след отваряне на офертите в регионалното министерство на 9 април, понеделник. Желаещи за енергиен одит не са се явили и за Северен централен район. В края на миналата  седмица пък стана ясно, че няма кандидат за проектен мениджър за Северозападния регион.

Изборът на проектен и енергиен мениджър са задължително условие на програмата, без тях санирането на блокове с европейски пари в тези три планови региона не може да стартира. Вероятно ще се наложи срокът за подаване на оферти да се удължи, съобщи източник на „Строителство море”.

Според изискванията на програмата фирмите, избрани да извършват енергиен одит, ще трябва да направят пълна оценка на техническите характеристики на сградата и да направят технически паспорти на сградите.Финансирането, определено за тях, ще е 1 млн. лв.и ще се осигури от бюджета на програмата.