Парното в Сливен е независимо от поскъпването на газта

„ТЕЦ Сливен” е притиснат от лошата икономическа среда

 

Парното и топлата вода остават непроменени в Сливен. „Топлофикация” няма да промени цената за  абонатите си, въпреки драстичното поскъпване на горивата. Вече втори сезон дружеството продава на своите клиенти топлоенергия на цена по-ниска от утвърдената от ДКЕВР. От вчера /1 април т.г./ държавният регулатор повиши цените за парното във всички топлоцентрали заради драстичното поскъпване на природния газ. Това обаче не може да влияе на ТЕЦ-Сливен поради автономното му захранване със собствени енергоизточници – български въглища, предимно от „Мина Черно море” край Бургас.

ТЕЦ-Сливен е поставен в неравностойно положение спрямо останалите топлофикации в страната, счита ръководството на дружеството. Цената на електрическата енергия, произвеждана тук по комбиниран начин, е значително по- ниска от необходимата за осигуряване на средства са извършване на необходимите дейности, инвестиране в съоръжения за опазване на околната среда, поддръжка в постояннна и непрекъсната работа за задоволяване на нуждите на населението на града. “Топлофикация Сливен” осигурява работа и прехрана на 250 работещи в топлоцентралата и на повече от 800 работници в „Мина Черно море”. От нейното функциониране зависи съдбата на над 1 100 български семейства, заети в добиването на родни въглища, ремонта и поддръжката на съоръженията.

Освен това ТЕЦ-ът въведе изключително благоприятни условия за потребителите си, което предизвика истински “бум” в потреблението на топлоенергия. Единствено в Сливен има въведена пределна месечна сума за отопление и битово – гореща вода, изчислен на база избрания от клиента обем за отопление, а всичко потребено над тях, както и сградните такси се поемат от “Топлофикация”. Тази “пионерна” инициатива доведе до опашки желаещи да се включат на централно отопление и възстанови бързо пределния капацитет на домакинствата, ползващи парно отопление от преди 20 г.

След решението на ДКЕВР от месец април в цялата страна  топлоенергията значително поскъпна. Гражданите и фирмите в Сливен обаче могат да са спокойни – както и досега ТЕЦ-Сливен им гарантира най-ниската цена за отопление. Дружеството винаги е продавало топлинната енергия на по – ниски цени, защото цялата му политика е насочена в полза на клиента. Въпреки несправедливите условия, в които е поставена, компанията ще продължава да изпълнява поетите ангажиментите и да прилага необичайни за топлофикациите в страната мерки, за да облекчи финансовото бреме на абонатите си и да им спести лутането в търсене на алтернатива за евтина енергия.

ТЕЦ-ът и занапред ще продължи да предлага промоционални условия за битовите потребители. Коректните клиенти на дружеството получават преференции, които им дават гаранция и сигурност за размера на договорената с топлофикация месечна сметка. По този начин „Топлофикация Сливен”, която само преди 3 години беше пред фалит, успя да си върне доверието на хората, да превърне парното отопление без конкуренция в Сливен, да възстанови броя на абонатите си от най-добрите години в миналото и да гарантира стотици работни места.

От огромно значение за тези положителни резултати е фактът, че дружеството не разчита на външни енергоизточници, капризите на чужди доставчици и цените на международните пазари, а изцяло на българска суровина и вътрешен икономически потенциал.   
Не на последно място всички заети във веригата добив на въглища и производство на енергия са 100 % преки участници в увеличаване на националния брутен продукт и плащат данъци в България.