Ремонтират шосето към пътен възел „Юг“

Основен ремонт тече в участъка на бул. „Тодор Александров,“ от кръстовището с ул. „Спортна“ до пътен възел „Юг“. Целта му е подобряване безопасността на движението и по-добро отводняване на пътя.

В момента се подменят бордюрите и се повдига съществуващия покрит окоп. Този месец ще започне и ремонта на старата асфалтобетонова настилка и полагането на нови усилващи и изравнителни пластове биндер. Проектът включва и почистване и ремонт на дъждовния колектор и напречните връзки, както и поставянето на нова вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка.

След Великден стартират и ремонтните дейности по детската площадка в зоната на триъгълника в новата част на Приморски парк.