Искат преместване на морските администрации в Бургас

Преместване на седалищата на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” (ДППИ) и ИА „Морска администрация” в Бургас искат рибарски сдружения, граждански и съсловни организации в града. През миналата седмица правителството обяви решението си да премести седалището на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) в Бургас. Хората от бранша считат, че би следвало администрациите и на другите държавни предприятия, свързани в морето, да бъдат установени в тук. Това ще е следваща крачка в развитието на града като голям пристанищен център. Искането им се подкрепя и от общински съветници от ГЕРБ, които внесоха в Министерския съвет своя декларация, аргументираща предложението.

Бургас има всички основания да отправи подобни искания. На територията на Пристанищен регион Бургас работят 8 частни и държавни пристанищни оператора, а за 2010 г. през терминалите на региона са обработени вносно – износни и транзитни товари в размер на 13 625 хил. тона. Пристанище Бургас е и единственият български порт с утвърден съгласно българското законодателство Генерален план за развитие, с конкретизирани параметри на дългосрочна стратегия. Според нея предстои изграждането на круизни и яхтени терминали, които ще променят изцяло облика на Бургас.